Ulaz za korisnike

Eliminiranje oštećenja kod obojenja betonskih premaza

|
Eliminiranje oštećenja kod obojenja betonskih premaza
 
Eliminiranje oštećenja kod obojenja betonskih premaza
Eliminiranje oštećenja kod obojenja betonskih premaza

Dodatni premaz povećava debljinu sloja te tako smanjuje propusnost vode. I većini je slučajeva takav dodatni premaz dovoljan za eliminaciju oštećenja. Međutim ne postoji sigurnost da se obojenja neće ponoviti.

Materijali