Ulaz za korisnike

Energetske ćelije

|
Energetske ćelije
 
Energetske ćelije
Energetske ćelije

Energetske ćelije predstavljaju elekktrokemijski sistem. One pretvarajuu kemijsku energiju, koja se oslobađa u procesima oksidacije u električnu energiju. Njihov funkcionalni princip je sličan primarnim baterijama. Kod energetske ćelije se energija ne akumulira u elektrodama, već se sprema u vanjske tankove.

Energetske ćelije proizvode istovremeno struju i toplinu. Korisna energija se oslobađa transformacijom zemnog plina u ugljični dioksid i vodik. Reakcijom vodika i kisika iz zraka nastaje toplinska energija i istosmjerna struja. Dobivena toplina se može koristiti za grijanje objekata.

U tu svrhu se na mrežu zemnog plina priključuje uređaj za grijanje s energetskim ćelijama. Pretvarač u uređaju transformira zemni plin u ugljični dioksid i vodik. U energetskoj ćeliji vodik reagira s kisikom iz zraka u tzv. bešumnom procesu “hladnog sagorijevanja“ te nastaje čista voda. Pri tome ćelije proizvode istosmjernu struju i toplinu. Izmjenjivač pretvara istosmjernu struju u naizmjeničnu.

U pogledu sistema energetskih ćelija ( različiti elektroliti) razlikuju se:

  • Polimer-elektrolit-membranske energetske ćelije (PEMFC)
  • Energetske ćelije s forsfornom kiselinom (PAFC)
  • Energetske ćelije s taljenim karbonatom (MCFC)
  • Oksid-keramičke energetske ćelije
  • Za decentralna, opskrbna kućna postrojenja se realiziraju područja snage i do <50 kWel. Tehnologija energetskih ćelija predstavlja obećavajući koncept budućnosti za ekološki prihvatljivu tejniku grijanja. Uz ekonomičnu primjenu kvalitetnih resursa može dati značajan doprinos zaštiti klime.

    Materijali