Ulaz za korisnike

Energetski efikasne kuće budućnosti od opeke

|
Energetski efikasne kuće budućnosti od opeke
 
Energetski efikasne kuće budućnosti od opeke
Smanjenje stakleničkih plinova, potrošnja energije, sigurnost opskrbe obnovljivim izvorima energije uz energetski efikasnu gradnju

. Prema godišnjoj studiji World Energy Outlook 2008 Međunarodne agencije za energetiku (IEA) globalna potražnja za primarnom energijom porasti će do 2030. za oko 45% u odnosu na 2006. godinu. S jedne strane taj trend će imati ogroman lokalni, regionalni i globalni utjecaj na okoliš, a s druge strane neće se jamčiti sigurnost opskrbe. Međunarodna agencija za energetiku (IEA) upozorila je u Parizu na nedostatak nafte i plina u narednih šest godina. Proizvodnja tzv. konvencionalne nafte opada oko 6% godišnje. Uzmemo li u obzir čak i pretpostavljene rezerve nafte, zadovoljiti je moguće samo trenutne potrebe ali ne i porast potražnje od 45%. Iako će rezerve plina potrajati dulje, 56% globalnih zaliha je koncentrirano na tri zemlje: Rusiju, Katar i Iran. Bilo zbog političke situacije ili monopolističkog položaja, ni tu nije zajamčena sigurnost opskrbe.

Porast jaza između ponude i potražnje za fosilnim gorivima uzrokovati će daljnji rast cijene energije narednih desetljeća. Da bi se ovo izbjeglo i osigurao napredak i prosperitet Europe, neophodan je prelazak na obnovljive izvore energije i objekte s energetski učinkovitim sustavima opskrbe energijom. Zbog tih razloga glavni cilj europskih proizvođača opeke je razviti i ponuditi ekološke, održive ali također i štedljive kuće. Ovaj integralni (holistički) pristup objedinjuje sljedeće značajke: energetska efikasnost: smanjenje gubitaka energije u kombinaciji s učinkovitom opskrbom ekološka: korištenje obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih komponenti gradnje ekonomska: korištenje pristupačnih i odobrenih građevinskih normi i tehnika emotivna: poboljšanje kvalitete življenja i stvaranje zdrave klime prostora

Zaštita klime zahtjeva udruženu, globalnu i dugoročnu strategiju. Nema sumnje da je pouzdana, održiva gradnja pomoću opekarskih proizvoda važan čimbenik ove strategije i daje svoj doprinos u zaustavljanju klimatskih promjena. U suradnji sa nezavisnim ekspertima za niskoenergetske i pasivne kuće, proračunati su i uspoređeni brojni koncepti gradnje kuća različitim sustavima tehnika gradnje. Posebno su ocijenjeni slijedeći koncepti gradnje:

1) Niskoenergetska kuća (LEH): Koncept ove kuće predstavlja aktualnu situaciju u graditeljstvu i ispunjava trenutne standarde izoliranja. Kuća je opremljena s visokoučinkovitim kotlom za grijanje i solarnim panelima za proizvodnju tople vode. 2) Pasivna kuća (PH): Ovojnica objekta klasične pasivne kuće je izuzetno toplinski izolirana. Sustav ventilacije s povratom topline smanjuje na minimum ventilacijske gubitke i poboljšava udobnost življenja. Energija za grijanje i toplu vodu se dobiva od dizalice topline i pomoćnog električnog grijanja.

3) Energetski efikasna kuća (EEH) ili e4 kuća: Osim dobro izolirane ovojnice objekta koncept ove kuće podrazumijeva i kotao na brikete ili uporabu toplinskih pumpi. Drveni briketi su obnovljivi i ekološki izvor energije.

4) Energetski efikasna solarna kuća (EES): toplinski standard je usporediv sa konceptom iz treće točke (EEH). Osim kotla na brikete više od 50% energetskih potreba se proizvodi u solarnim panelima.

Opeka - idealan građevinski materijal za energetski efikasnu gradnju

Optimalna toplinska zaštita: Npr. POROTHERM opeka sa poroziranom glinom te dizajnom šupljina na minimum smanjuju toplinsku provodljivost kroz opeku. Dodatna punjenja vertikalnih šupljina sa izolacijskim materijalom još poboljšavaju ova dobra svojstva. Hermetička ovojnica objekta: Unutarnja žbuka sa opekom regulira vlagu interijera i izbjegava nekontrolirane gubitke ventilacije. Visok toplinski kapacitet: Masivni zidovi s visokim toplinskim kapacitetom poput akumulatora čuvaju i oslobađaju toplinu. To daje uravnoteženo i ugodno okruženje zimi i ljeti te smanjuje troškove grijanja i hlađenja. Zdravi zrak interijera: Zidovi i stropovi napravljeni od opeke pomažu u postizanju unutarnje klime bez štetnih tvari i osiguravaju visoku kvalitetu zraka.

Energetski učinkovite kuće od opeke

Energetski efikasne kuće budućnosti od opeke

Katalog proizvoda

Zidane Konstrukcije

www.wienerberger.hr

Materijali