Ulaz za korisnike

Energetski i gospodarski učinci primjene rasplinjavanja na osnovi plazme pri gospodarenju komunalnim otpadom

|
Energetski i gospodarski učinci primjene rasplinjavanja na osnovi plazme pri gospodarenju komunalnim otpadom
 
Energetski i gospodarski učinci primjene rasplinjavanja na osnovi plazme pri gospodarenju komunalnim otpadom
Energetski i gospodarski učinci primjene rasplinjavanja na osnovi plazme pri gospodarenju komunalnim otpadom

Sažetak

U radu su opisani uvjeti i mogućnosti koje nudi primjena rasplinjavanja komunalnog otpada na bazi plazme. Prikazuje se razvoj primjene tehnologije visokih temperatura u tretmanu komunalnog otpada. Navode se učinci primjene plazme u zaštiti okoliša, a ističe se i pozitivan učinak na republičku energetsku bilancu. Prikazana su tri primjera rasplinjavanja na bazi plazme po postupcima: WESTINGHOUSE PLASMA CORPORATION iz Amerike, EUROPLASMA iz Francuske i ETAG – WTE iz Njemačke.

Autori:

Prof.dr.sc. Jakša Miličić, dipl.ing.građ., „Plasma 3E“ d.o.o., Split;

Goran Vego, dipl.ing.građ., IGH d.d., P.C. Split

UDK 628.443.001.7

1 Uvod

Sabor Republike Hrvatske donio je početkom 2006. godine dokument pod nazivom Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (dalje: Strategija), a u jesen 2007. donesen je i Plan gospodarenja otpadom u RH 2007. – 2015. (dalje: Plan). Tim dokumentima predviđa se problem komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj riješiti organiziranjem centara za gospodarenje otpadom u svakoj županiji. Riječ je o 21 centru. Ostavlja se mogućnost da se više županija složi i dogovori zajedno izraditi tzv. regionalni centar sa zadaćom da se taj problem riješi za županije koje su se tako dogovorile.

Istodobno tim dokumentima je predviđeno da se u županijskim centrima primijeni tehnologija mehaničko-biološke obrade komunalnog otpada (MBO). Primjenom te tehnologije iz ukupnog komunalnog otpada na tzv. suhu frakciju otpada oko 50% od ukupne težine otpada. Ta suha frakcija se u županijskim centrima balira i odlaže da bi se u nekom vremenu termičkim postupkom neutralizirala.

U dokumentu Strategija izborom tehnologije MBO problem se rješava u skladu s europskim standardom, ali s izdvojenom „suhom frakcijom“ koju ostavlja za „drugi korak“. Taj „drugi korak“ Strategija predviđa i naglašava u postupku termičke obrade, ali bez pravog izbora tehnologije i lokacije događanja. Strategija istodobno dopušta mogućnost primjene i drugih tehnologija, pa i tehnologije rasplinjavanja na osnovi plazme. Dakle predviđa mogućnost primjene tehnologije visokih temperatura. Da bismo bili jasni, logično je podržavati Strategiju i Plan, ali ne treba zanemarivati proces ispitivanja i primjene neke druge tehnologije.

Materijali