Ulaz za korisnike

Epoksidna smola

|
Epoksidna smola
 
Epoksidna smola
Epoksidna smola

Epoksidna smola je umjetna smola koja nastaje polikondenzacijom. Stvrdnjavanje se vrši miješanjem komponenti smole i učvršćivača oslobađanjem topline. Kako se u procesu vezivanja radi o poliadiciji, sve komponente se moraju miješati u određenom odnosu. Višak jedne od komponenti vodi ka gubitku čvrstoće te reduciranju postojanosti na kemikalije. Brzina stvrdnjavanja i vezivanja ovisi bitno o temperaturi prostorije.

Prednosti epoksidnih smola leže u stvrdnjavanju bez kala, visokoj postojanosti na kemikalije te na visokim vrijednostima čvrstoće prianjanja. Osim toga nisu topive u otapalima te se ne dofrmiraju pod utjecajem temperature. Epoksidne smole imaju široku primjenu u području podnih obloga i to u najrazličitijim materijalima, u impregnacijama, zaštitnim slojevima i sl.

Materijali