Ulaz za korisnike

Estrih od ekstrudiranih materijala koji se veže cementom

|
Estrih od ekstrudiranih materijala koji se veže cementom
 
Estrih od ekstrudiranih materijala koji se veže cementom
Estrih od ekstrudiranih materijala koji se veže cementom

Estrih od ekstrudiranih materijala vezan cementim predstavlja također cementni estrih s agregatom ekstrudiranih materijala. Izvodi se jednoslojno ili dvoslojno, ili od sloja estrudiranih materijala, ili prijelaznog sloja od cementa i sloja od ekstrudiranih materijala.

Materijali