Ulaz za korisnike

Estrih sposoban za velika naprezanja (industrijski estrih)

|
Estrih sposoban za velika naprezanja (industrijski estrih)
 
Estrih sposoban za velika naprezanja (industrijski estrih)
Estrih sposoban za velika naprezanja (industrijski estrih)

Estrih sposoban za velika naprezanja - Takozvani industrijski estrihi za velika naprezanja prema europskoj normi 18560-7 kao što su estrih od lijevanog asfalta, estrih od umjetnih smola, estrih od magnezije, estrih od čvrstih materijala međusobno povezanih cementom, koji se mogu smatrati korisnom podlogom bez fuga.

Materijali