Ulaz za korisnike

Etažno stepenište

|
Etažno stepenište
 
Etažno stepenište
Oblik i konstrukcija stepenica ovisi o visini kata, rasporedu prostorija te oblikovnoj koncepciji. Stepenice u svojoj najjednostavnijoj izvedbi imaju pravokutni tlocrt, ali su moguće i u drugim oblicima.

Odabir i naruđžba moraju uslijediti blagovremeno, jer se u obzir moraju uzeti svi otvori stropa i opterećenja još u fazi grube gradnje. Stepenište se može izraditi u pojedinačnoj izvedbi individualno ili kao gotovo stepenište. Treba svakako voditi računa o EU normi 4109 u pogledu zvučne izolcije: razdvajanje ploče za hodanje od zidova stubišta te elastično postavljanje podesta.

Najvažnije karakteristike stepeništa su:

  • širina stepenice
  • dužina stepenice
  • visina glave (visina prolaza)
  • odnos nagiba

Razlikuju se:

stepenište sa stepenicama, čeono stepenište, nosivo stepenište, stepenište s nosivim svornjacima, samonosivo stepenište, kružno stepenište, vretenasto stepenište, stepenište koje štedi na prostoru i sl.

U pogledu materijala i nosive konstrukcije stoje na raspolaganju drveno stepenište, metalno stepenište, kameno stepenište ili stepenište od armiranog betona.

Kod oštećenih i pohabanih stepenica se sanacija može izvršiti pomoću gotovih elemenata u obliku slova L. Ti elementi se sastoje od visokonosivove plastike i mogu se dobiti u trgovinama u različitim bojama. Postojani su na djelovanje atmosferilija i mogu se koristiti na svim materijalima stepeništa.

Materijali