Ulaz za korisnike

Etilen propilen ter polimer

|
Etilen propilen ter polimer
 
Etilen propilen ter polimer
Etilen propilen ter polimer

EPDM-etilen-propilen-ter polimer- je termoplastični miješani polimer od etilena i propilena, te dvostrukog nezaisećnog spoja (dien)., koji se može vulkanizirati. Spada u grupu kaučuk brtvenih traka.

EPDM-brtvene trake se proizvode sa ili bez nosivog umetka ili sa donjim kaširanjem od stakla ili poliestera. Ugrađuju se s dodtakom dužine od 1 cm, jer posjeduju svojstvo istezanja pod utjecajem topline. Rubovi i priključci moraju biti linijski fiksirani. EPDM brtvene trake nisu postojane na mineralna ulja, alifatska i aromatska otapala te na šalitersku kiselinu.

Materijali