Ulaz za korisnike

Fasada s drugim omotačem

|
Fasada s drugim omotačem
 
Fasada s drugim omotačem
Fasada s drugim omotačem

Fasada s drugim omotačem predstavlja oblik dvostruke fasade. Razlikujemo fasadu s drugim omotačem bez prozorskog odzračivanja i fasadu s drugim omotačem s prozorskim odzračivanjem.

Obje varijante koriste niske transmisijske toplinske gubitke te solarno dobivenu energiju u zimskom razdoblju, kao i dobru zaštitu od razine vanjske buke. Prednost primarinih fasada s prozorskim odzračivanjem leži u mogućnosti iskorištenja prirodnog koncepta odzračivanja kod istovremene zvučne zaštite. Uporaba mehaničkog odzračivanja cijele godine nije potrebna. Ukoliko fasadni međuprostor nije segmentiran, u međuprostoru može doći do prijenosa buke i zvuka između susjednih prostorija i katova.

Materijali