Ulaz za korisnike

Fasada s oknima

|
Fasada s oknima
 
Fasada s oknima
Fasada s oknima

Pojam fasada s oknima opisuje konstrukcijski način dvostruke fasade. Međuprostor između fasada se dijeli prema katovima, vertikalno odvojena područja i vertikalna prolazna okna. Preko otvora za dolazni zrak na vanjskoj razini fasade svježi zrak struji u horizontalno odvojene fasadne međuprostore, koji potom kroz prozorske otvore na primarnoj fasadi dospijeva u unutrađnjost objekta. Potrošeni, zagrijani zrak preko gornjih prozora dospijeva opet u fasadni međuprostor te se efektom kamina usisava u okna preko otvora za ventilaciju.

Kod ovakvog koncepta dvostruke fasade svakako treba voditi računa o ovosnostima između visine okna, visine zgrade i tlačnih relacija u oknu odlaznog zraka.

Ventilatori na električni pogon mogu podupirati efekat kamina kod kritičnih tlačnih relacija.

Materijali