Ulaz za korisnike

Faza

|
Faza
 
Faza
Faza

Kao faza se označava lagano skošenje ivica. Sezonski uvjetovane oscilacije vlage uzrokom su istezanja i skupljanja drveta/parketa. Što su komadi parketa/daske veći, to drvo više „radi“. Zato je kod dasaka širine od 120 mm faza preporučljiva , ona čini neupadljivima rascjepe između dasaka. Faza može biti na 4 strane ili samo na 2 strane. Ukoliko faza protječe samo uzdužnom stranom, to optički povećava volumen prostorije.

Materijali