Ulaz za korisnike

Filteri od aktivnog ugljena

|
Filteri od aktivnog ugljena
 
Filteri od aktivnog ugljena
Filteri od aktivnog ugljena

Filteri od aktivnog ugljena - Kod kuhinjskih napa se često osim filtera za masnoću ugrađuje i dodatni filter, koji parama iz kuhinje oduzima čestice mirisa. Čestice se vežu za granulate ugljena, koji se nalaze u filteru. Već prema navikama kod kuhanja taj filter treba mijenjati najmanje jednom godišnje.

Materijali