Ulaz za korisnike

Forum će biti - susret prošlosti i budućnosti

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

ZADAR - Izmjenama projekta morat će se uvažiti pronađena druga apsida bazilike, možda i dijelovi originalnog popločenja i tragovi gradnje iz najranije faze u 1. st. prije Krista

Idejni projekt uređenja Poljane pape Ivana Pavla II., arhitekta Ante Uglešića, usklađen je s dugogodišnjim razmatranjima konzervatora. Parterno rješenje ne narušava ni jednu vrijednost i nudi uređen, civiliziran prostor u kojemu građevinske intervencije dolaze možda u obzir tek kad se riješe svi obližnji prostori, od kapitolija, parkirališta ispod crkve sv. Marije i rive - kazao je dr. Pavuša Vežić u završnici tribine što ju je upriličila Matica Zadrana. Sudjelovali su brojni stručnjaci, ne svi s podudarnim mišljenjima. Put prema moru Uglešić je prostor projektirao u pet povezanih segmenata s dva dominantna trga. Prvi, za okupljanja i organizaciju raznih događaja, ide iznad srednjovjekovne cisterne, a drugi se, s parkovnim elementima nastavlja prema moru. Treći segment je potez uz Ulicu Zadarskog mira, četvrti ide uz baziliku i u zelenilu izlaže fragmente arheoloških ostataka, a peti, uz kuću Rašica uspostavlja funkcionalnu vezu dvaju trgova sa štekatima kao suvremenim tabernama. Prisutnost vode simbolizira fontana, moguć će biti ulazak u cisternu, a posebno značenje dobiva srednjovjekovni zid. - Iznad pločnika će biti izdignut tek 15 do 20 cm, ali će mu snagu i značenje dati prošireni trg uz njega. U novom režimu s minimalnim prometom ovi će trgovi voditi do mora, što Zadru, iako je na moru, nedostaje - kaže Uglešić.

Radovi nakon istraživanja Kako je projekt rađen temeljem konzervatorskih uvjeta izdanih prije arheoloških istraživanja, njihovi će rezultati tražiti promjene koje neće značajno utjecati na glavnu ideju - kaže Anastazija Magaš iz Konzervatorskog zavoda. Ponuđeno rješenje za prostor koji je bio ponižen parkiralištem drži dobrim jer nudi minimalne zahvate uz uvijek moguće promjene. Izmjenama projekta morat će se uvažiti pronađena druga apsida bazilike, možda i dijelovi originalnog popločenja i tragovi gradnje iz najranije faze u 1. st. prije Krista. U značajnije nalaze voditeljica istraživanja Kornelia Giunio je navela i stup s Foruma, korintski kapitel i nožni palac monumentalne rimske skulpture. - Projekt koji imamo rješava jedan javni prostor otvoren građanima - kazala je članica Gradskog poglavarstva Nives Kozulić. "Vrući krumpir" uređenja Foruma koji se stalno prebacivao prihvatila je sadašnja gradska vlast i očekujemo, dodala je, da će istraživanja uskoro završiti, te početi radovi na uređenju. piše Davorka MEZIĆ Izvor: www.SlobodnaDalmacija.hr

Materijali