Ulaz za korisnike

Fotonapon ubuduće bez poticaja

|
Fotonapon ubuduće bez poticaja - Foto: Innotech.de
 
Fotonapon ubuduće bez poticaja - Foto: Innotech.de
S obzirom da je HROTE ugovorio veću snagu iz fotonapona od one koju predviđaju državni strateški planovi, novi ugovori više neće biti potpisivani.

Europska unija u smjernicama donesenim ove godine sugerira da se s feed-in tarifama za mali fotonapon nastavi, ali naša država se izgleda na to oglušuje, bar za sada, jer se ne susreće s nikakvim organiziranim pritiskom da se od takve politike odustane.

Fotonapon s poticajima - stoj! HROTE je tijekom ove godine ugovorio snagu iz fotonaponskih sustava koja je donekle usklađena sa Strategijom energetskog razvoja i Nacionalnim akcijskim planom za obnovljive izvore energije (NAP). U sustavu poticaja ovaj mjesec bilo je tisuću fotonaponskih elektrana snage 31,8 MW, a ugovoreno je još 249 postrojenja snage 23,8 MW. S ugovorenih 55,6 MW premašene su brojke koje navode ta dva strateška dokumenta pa, temeljem Tarifnog sustava, HROTE više ne može sklapati nove ugovore. NAP nije svetinja i može ga se mijenjati, iako bi država voljela da nitko u to ne vjeruje. Ako stavimo na stranu činjenicu da je sramota da zemlja tako bogata Suncem još uvijek ima tako malo instaliranog fotonapona, možemo bar biti zadovoljni što se lakrdija s popunjavanjem kvote u prvim sekundama Nove godine neće ponoviti. Dok će neki reći da je Eldorado s fotonaponom u Hrvatskoj bio namjerno loše tempiran da narod ne omasti brke, drugi će konstatirati da je dobro da smo izbjegli katastrofu koja se dogodila u nekim zemljama, gdje je sustav poticaja kolabirao pod naletom te vrste investicija. Da je priča s obnovljivcima bila drugačija, možda danas za OIE građani ne bi izravno ulagali deset eura godišnje, već desetak eura mjesečno, a HEP bi drugačije planirao svoje investicije, no to je jedna druga priča.

Više na www.energetika-net.com

Materijali