Ulaz za korisnike

Fotovoltaik uređaji neovisni o mreži

|
Fotovoltaik uređaji neovisni o mreži - Foto: krannich-solar.com
 
Fotovoltaik uređaji neovisni o mreži - Foto: krannich-solar.com
Fotovoltaik uređaji neovisni o mreži

Takvi uređaji se obično koriste za samostalni pogon i ne moraju obavezno dostići maksimalni godišnji prihod. Trebaju biti instalirani tako da struju isporučuju po potrebi te da se ne moraju priključivati na javnu strujnu mrežu. Samostalna postrojenja moraju imati spremnik, kako bi noću i u vrijeme razdoblja siromašnih sunčevim zračenjem sorlarna struja bila na raspolaganju. Kao spremnici služe specijalni solarni akumulatori.

Materijali