Ulaz za korisnike

Frekvencija

|
Frekvencija
 
Frekvencija
Frekvencija

Frekvencija - Pojam frekvencija označava broj titraja u sekundi, koji se javljaju u jednom tonu. Što djelići više titraju, to je i frekvencija veća. Mjerna jedinica je herc (Hz), recimo jedan ton od 500 titraja u sekundi ima frekvenciju od 500 Hz. Ljudsko čujno područje leži između 20 Hz i 20000 Hz. U građevinskoj akustici se to područje kreće između 100 Hz i 3150 Hz.

Materijali