Ulaz za korisnike

Fuga

|
Fuga
 
Fuga
Fuga

Fuga je mala prostor/rascjep između dva ista ili različita građevinska elementa. Najpoznatije su ležajne i udarne fuge u zidarstvu. Takozvane razdvojne ili dilatacijske fuge planiraju se na objektima iz statičkih rauzloga. Kod betoniranja u više taktova nanstaju radne fuge. Za fuge postoje iz konstrukcijskih i optičkih razloga odgovarajuće orijentacijske mjere.

Materijali