Ulaz za korisnike

Fuge

|
Fuge
 
Fuge
Fuge

Fuge - Kako bi se izmjene dužine uvjetovane temperaturom mogle preuzeti bez problema, na fasadnim konstrukcijama treba voditi računa o dovoljnom broju fuga i njihovoj ispravnoj izvedbi. Svi građevinski elementi moraju imati mogućnost istezanja ili skupljanja, kako bis e izbjegle pukotine i ispupčenja (dilatacijske fuge, skrivene fuge) Fuge se od prodora vode brtve brtvenim profilima ili brtvenim materijalima.

Materijali