Ulaz za korisnike

Fugiranje zidova od prirodnog kamena

|
Fuge uvjetovane materijalom
 
Fuge uvjetovane materijalom
Fuge uvjetovane materijalom

Kod obnove zidova od prirodnog kamena se pred fuge postavljaju specijalni zadaci:

  • Garancija nosivosti zidova
  • Raspodjela opterećenja[/li
  • Zaštita od vremenskih uvjeta
  • Mort za fuge se mora prilagoditi kako materijalu opeke tako i zidarskom mortu koji leži iza. Tlačna postojanost i E-modul morta za fuge moraju biti manji od onog kojeg posjeduje mort za zidanje. Za fugiranje su predviđene sljedeće faze rada:
  • Čišćenje fasade za procjenu stanaj postojećih fuga
  • Eliminiranje oštećenih fuga sve do čvrstog zidarskog morta
  • Izrada novih fuga, kako bi se osigurao spoj između opeke i morta
  • Materijali