Ulaz za korisnike

Furniri također prirodan proizvod!

|
Furniri također prirodan proizvod!
 
Furniri također prirodan proizvod!
Furniri također prirodan proizvod!

Za furnire se isključivo koriste najkvalitetnija stabla drveta. Režu se u tankim slojevima, zatim se gule i na kraju se lijepem na osnovnu ploču. Već prema smjeru rezanja stabla mogu se dobiti različite strukture i optika. Još više oblikovnih varijacija postiže se tretiranjem površina.

Materijali