Ulaz za korisnike

GARANCIJA HAMAG-A ZA PODUZETNIŠTVO

|
GARANCIJA HAMAG-A ZA PODUZETNIŠTVO
 
GARANCIJA HAMAG-A ZA PODUZETNIŠTVO
Na 54.međunarodnom sajmu obrtništva na Zagrebačkom velesajmu u organizaciji Hrvatske obrtničke komore održano je predstavljanje garancija HAMAG-a za poduzetništvo.

Garancije Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG) predstavio je predsjednik uprave Darko Liović.

Predsjednik Uprave Liović govorio je o novoj ulozi HAMAG-a u privlačenju investicija u malo i srednje gospodarstvo,o novim jamstvenim programima HAMAG-a, o dodijeli bespovratnih potpora i o razvoju mreže konzultanata.

Među ostalim Liović je rekao da se jamstveni potencijal povećava na dvije milijarde kuna a povećavaju se i raspoloživa sredstva za plaćanje po aktiviranim jamstvima.

Uvodi se također jamstvo na prvi poziv čime jamstvo HAMAG-a postaje jači instrument poticanja MSP te instrument osiguranja za banke.

Uvode se i novi jamstveni programi te pismo namjere za izdavanje jamstva koje poduzetniku olakšava pronalaženje povoljnih izvora financiranja.

 

www.zv.hr

Materijali