Ulaz za korisnike

Garancija proizvoda

|
Garancija proizvoda
 
Garancija proizvoda
Garancija proizvoda

Garancija proizvoda - Pod garancijom proizvoda se podrazumijeva obveza proizvođača za naknadu nastale štete osoba, imovine i sredstava zbog neispravnog proizvoda. Zakon o garanciji neispravnih proizvoda je zapravo zakon o zaštiti proizvođača, koji regulira zahtjeve potrošača u odnosu na proizvođača nekog proizvoda. Proizvođač dakle garantira kupcu za funkcionalnost, ispravnost njegovog cjelokupnog proizvoda.

Materijali