Ulaz za korisnike

Garažna vrata moraju biti – ali koja?

|
Garažna vrata moraju biti – ali koja?
 
Garažna vrata moraju biti – ali koja?
Tko gradi kuću najmanje razmišlja o garažnim vratima i uglavnom se odlučuje za titrajna vrata. Titrajna vrata nazvana još i prekretna vrata predstavljaju najčešće korištenu vrstu vrata.

Sekcijska vrata čije se „sekcije“ pomjeraju ispod stropa ili na strani zida ubrajaju se u komfort-klasu te se isporučuju s ventilacijskim otvorima i umecima za prozore.

Na garaže se ugrađuju i krilna vrata koja se obično sastoje iz dva ili tri krila kao i klizna vrata. Najčešće uporabljeni materijali su čelični lim, drvo i aluminij. Garažna vrata mogu imati i motorni pogon (daljinsko upravljanje), a određeni modeli imaju i toplinsku izolaciju. Različiti proizvođači nude i takozvane sporedna garažna vrata koja dizajnom odgovaraju glavnim garažnim vratima.

Garažna vrata – titrajna vrata

Titrajna garažna vrata nazvana još i prekretna vrata najrasprostranjenija su vrsta vrata. Bočne poluge za podizanje s oprugama za izjednačavanje od čelika osiguravaju relativno jednostavno podizanje krila vrata, iako naravno postoje i titrajna vrata s motornim pogonom. Titrajna vrata uglavnom se sastoje od jednokrilnog elementa od pocinčanog čeličnog lima, pri čemu je čelični lim uglavnom „užlijebljen“. Pod tim podrazumijevamo da lim ima formu lamela pri čemu nastaje optika slična panelima.

Nude se i krila vrata u optici riblje kosti te u kasetnoj optici. Titrajna vrata od čeličnog lima već su tvornički praškasto premazana, a mogu se dobiti u bijeloj, sivoj ili sepia-smeđoj boji te u drugim RAL-bojama. Titrajna vrata proizvode se i s drvenim punjenjem. Titrajna vrata spadaju u skupinu cjenovno povoljnih vrata, imaju međutim nedostatak da prilikom otvaranja ili zatvaranja osciliraju te tako ruše predmete odložne ispred garaže-recimo bicikle koji se tako mogu oštetiti.

Materijali