Ulaz za korisnike

Geodetski inženjer

|
Geodetski inženjer
 
Geodetski inženjer
Geodetski inženjer

Geodetski inženjer - Mjerenja povezana sa reguliranjem kupnje zemljišta vrši oficijelno geodetski inženjer ili nadležna geodetska služba (katastarski ured ), u većini saveznih država isto tako i kod priprema.za građenje odnosno izmjenu namjene površine zemljišta (primjerice za gradnju).

Materijali