Ulaz za korisnike

Geosintetici u graditeljstvu

|
Geosintetici u graditeljstvu
 
Geosintetici u graditeljstvu
Inovativna i najprimjerenija rješenja su široki proizvodni programi geomreža i geotekstila koji se razvijaju od dana njihovog predstavljanja na tržištu 1970. godine, kada su to ujedno bili i prvi proizvodi toga tipa.

Doprinos kolnicima Ovisno o nosivosti temeljnog tla i očekivanom opterećenju, biramo različite kombinacije geosintetika

Njihove superiorne karakteristike poboljšale su tisuće cesta, željeznica, uzletno-sletnih staza, nasipa i puno drugih, uglavnom prometnih objekata širom svijeta.

Spomenute mreže i geotekstil su danas iscrpno i temeljito testirani od strane vodećih sveučilišta i nezavisnih laboratorija u samom laboratoriju i na terenu. Uz priznate ateste, geosinteticima se omogućuje jeftinija gradnja, te čine dugotrajna rješenja za česte probleme u niskogradnji.

Stabilizacija temeljnog tla

U novije vrijeme ima sve više zahtjeva za ekonomične i ekološki prihvatljive projekte cesta, laguna, parkirališta, zračnih luka i stajališta na mekanom i nestabilnom tlu. Geomrežama postižemo visokokvalitetna rješenja koja udovoljavaju ekonomskim i ekološkim zahtjevima.

Strukturalni doprinos geomreža temelji se na armiranju nezavisnih slojeva prometnica i prometnih područja. Kada se granulat zbije preko geomreže, on djelomično prodire kroz otvore u geomreži i stvara jako pozitivno uklještenje.

Visoka vlačna čvrstoća geomreže omogućava rasprostiranje oprerećenja pri vrlo malim deformacijama. Geomreže pridonose smanjenju troškova uz značajno poboljšanje učinkovitosti nasipnog granulata i donjih nosivih slojeva, uštedu u količini nasutog tla do 40% bez gubitka karakteristika.

Smanjenje iskopa zemlje i očuvanje prirodnog agregrata, te smanjeni poremećaji i slabljenje donjih nosivih slojeva također su jedan od učinaka ovih materijala. Osim navedenih dobrih osobina, njima se poboljšava zbijenost nasipanog materijala, a produžen je i vijek trajanja konstrukcije.

Kolnici za velika opterećenja

Iskop i zamjena novim matrijalom ili skupi postupci poboljšanja tla poput izvedbe pilota, mogu se izbjeći kod izgradnje na slabo nosivim i heterogenim tlima, ugradnjom sloja geomreže u nasipne slojeve granulata. Višeslojni sustavi mogući su u primjeni kao izravna posljedica jedinstvenog mehanizma uklještenja agregata i geomreže.

Nastali geokompozit predstavlja krutu platformu. Sustav preuzima velika dinamička i statička opterećenja kao što su ona koja se pojavljuju npr. kod terminala. Diferencijalno slijeganje može se kontrolirati kroz krutost podloge pri savijanju i njezine sposobnosti premošćivanja pukotina i praznina.

Asfaltni zastori

Za asfaltne zastore podložne velikim i trajnim oštećenjima, split mastix asfalte i za betonske kolnike s asfaltnim zastorima, potrebni su materijali koji povećavaju životni vijek zastora, smanjuju troškove održavanja i debljinu asfalta, kontroliraju zamor materijala i reflektirajuće pukotine, te smanjuju kolotragove na cestama i uzletno-sletnim stazama.

Široka paleta geomreža i geokompozita s opširnim rezultatima u praksi produžit će životni vijek asfaltnog zastora. Prednost uporabe navedenog materijala je smanjenje i do 40% debljine asfaltnog zastora, te smanjenje pojave kolotraga do 70%.

Jednostavna ugradnja i povećan vijek trajanja kolnika pojeftinjuje, dakako, konstrukciju što je vrlo važno. Jedan od razloga dugotrajnosti kolnika je efekt membrane koji stvara geokompozit da onemogući prodor vode u konstrukciju.

Nasipi na mekanom tlu

Kada se susrećemo s potrebom izgradnje nasipa na mekanom tlu, ponekad nije ekonomično ili ekološki prihvatljivo izvoditi iskop i zamjenu lošeg materijala s granuliranom ispunom pa je zbog toga poželjno koristiti geomrežu i geotekstil. Ukoliko je problem stabilnosti tla veći od problema slijeganja, geomreža će omogućiti početni prilaz preko mekanog tla i izgradnju nasipa u kontroliranim i sigurnim uvjetima.

Upotrebom geotekstila mogu se izbjeći kašnjenja u etapnoj izgradnji, a ukoliko se upotrebljavaju vertikalni drenovi, omogućeno je sigurno preuzimanje većeg opterećenja na mekom tlu. Mreže i tekstil mogu se postavljati u jednom sloju ili kao višeslojno armiranje na dno nasipa za presijecanje potencijalnih ravnina loma koje se protežu u temelje.

Ako postoji opasnost urušavanja u šupljine u podlozi, armirajući sloj može se izvesti ili upotrebom dvoosne geomreže sa zrnatom ispunom koja će stvoriti kruti temelj ili kao prednapete membrane koja će premostiti šupljine. Oba pristupa mogu se koristiti za generiranje projektnog rješenja koje će osigurati trajnu potporu nasipa i pregrada.

Kada postoji potreba za smanjenjem diferencijalnog slijeganja ili povećanjem nosivosti relativno tankog sloja mekanog tla, geoćelije osiguravaju ojačavanje temelja. One su kontinuirane saćaste strukture, formirane saćaste strukture, formirane od geomreža i čvrstih spojnica, dubine jedan metar i bez gornjeg pokrova.

Postavljaju se na temeljno tlo i pune granulatom. Na taj se način stvara kruti temelj i osigurava nesmetani sigurni pristup gradilištu preko mekanog tla. Geoćelija rezultira brzom izgradnjom, bez potrebe iskopa podtla.

Nosivost tla određuje vrsta i veličina čestica, njihova međusobna povezanost te zadržavanje i fluktuacija vode. Pravilnom upotrebom geosintetika možemo koristiti lokalne materijale, ubrzati gradnju i štedjeti resurse prirodnih mineralnih materijala.

Na taj način izbjegavamo tradicionalno rješenje zamjene slabo nosivog tla kvalitetnim materijalom kojeg je u prirodi sve manje i sve je skuplji.

Materijali