Ulaz za korisnike

Geotermalni izvori energije

|
Geotermalni izvori energije
 
Geotermalni izvori energije
Geotermalni izvori energije

Geotermija - Termička uporaba zemljina tla u svrhu grijanja ili hlađenja

Sistemi koji koriste zemljinu utrobu kao izvor topline, koriste se sve više. U nastavku definicije pojmova odnosno kratki opis različitih sistema:

Zemni kolektori

Zemni kolektor je polje koje se sastoji od ccjevovoda u vanjskom području. To polje mora biti oslobođeno od drveća. Na taj način je moguće i grijanje i hlađenje, tako se često može naći i izraz kolektor zemne topline. Prema VDI 4640 „termička uporaba zemljine utrobe“ moguća je, već prema svojstvima tla, eksploatirana snaga između 8 i 40 W/m2. Nedostarak ovog sistema je relativno velika potreba za prostorom.

Spremnik temelja ili hladnjak temeljne ploče

Ovdje se ispod temeljne ploče postavlja sistem cijevi, koji omogućuje hlađenje građevinskog elementa. Kako i ime već kaže ovdje je moguće samo hlađenje, to znače zadržavanje topline pod zemljom. Nedostatak leži u činjenici da je zbog veličine temeljne ploče moguća samo određena eksploatacija snage.

Energetski stupovi

Energetski stupovi su stupovi koji se u cijevima postavljaju u zemlju. Ovakav način dobivanja energije je ekonomičan samo onda, kada se stupovi svakako moraju postavljati zbog potrebnog temeljenja ili osiguranja od klizišta .

Zemne sonde

Ovdje se bušenjem izvode otvori u zemlji, u koje se postavljaju cijevi na nekom nosivom mediju. Na kraju se bušeni otvori zatvaraju betonitom. Razmaci između otvora moraju biti najmanje 5 m, dubina bušenja je obično 50 do 100 m. I ovdje se često pojavljjuje izraz sonde zemljine topline, iako su sonde gotovo samo koriste za hlađenje

Materijali