Ulaz za korisnike

GeViStore - prvi korak u novi virtualni svijet

|
GeViStore - prvi korak u novi virtualni svijet
 
GeViStore - prvi korak u novi virtualni svijet
Virtualizacija pruža krajnjim korisnicima značajne prednosti“, smatra Carmen Lahr, direktorica marketinga u kompaniji Geutebruck GmbH.

"„Ne samo da omogućuje ostvarenje redundancije i visoku dostupnost bez umnožavanja hardvera, već efikasnijim korištenjem hardverskih resursa smanjuje zahtjeve instalacije za prostorom, napajanjem i hlađenjem, čime se kod ovih sistema reducira i ukupna potrošnja energije za čak 30-40%.“ U nastavku više o Geutebruckovom rješenju GeViStore.

Postoji širok spektar okruženja u kojima bi problem na sistemu nadzora mogao dovesti do velikih financijskih gubitaka ili do značajnog povećanja nivoa rizika, kao što su aerodromi, banke, vojni objekti, kockarnice i mnoga druga slična okruženja. Ovdje bi idealna situacija obuhvaćala visok nivo dostupnosti sistemima, gdje ne postoji mogućnost gubitka funkcionalnosti ili podataka slike i gdje CCTV sistem nastaviti raditi potpuno nepromijenjeno, iako postoji nekoliko istovremenih grešaka na sistemskim komponentama.

Međutim, postizanje ovog nivoa otpornosti i pouzdanosti podrazumijeva dizajniranje sistema bez ijedne kritične tačke, koja bi mogla ugroziti rad cjelokupnog sistema. Ovo ne samo da zahtijeva dupliciranje kritičnih elemenata i inteligentno uzajamno nadgledanje svih komponenti instalacije i njihovih funkcija, već i sistem automatske zamjene komponenti s greškom onima iz rezerve. Poenta je, naravno, da dokle god to zahtijeva učešće i dupliciranje hardvera, takva visoka dostupnost dolazi uz ogromne troškove – kako u pogledu same investicije tako i u pogledu troškova tekućeg održavanja. No, stvari se mijenjaju...

Virtualizacija

Dolaskom na scenu Microsoftovog paketa Windows Server 2008 osiguran je novi alat za programere IP video sistema. „Hyper-V“ – integralno virtualizacijsko rješenje – omogućuje generiranje višestrukih virtualnih mašina (poput virtualnih „software-only“ računara) u okviru jednog hardvera i omogućuje proizvođačima IP video sistema da ostvare redundantnost unutar svojih rješenja, dupliciranjem virtualnih servera radije nego dupliciranjem hardvera. To znači da se, na primjer, hardverski server za upravljanje videom sada može koristiti za vizualizaciju „žive“, ali i snimljene slike.

S više virtualnih mašina koje istovremeno funkcioniraju na fizičkom računarskom serveru, visoka raspoloživost sistema se postiže korištenjem tzv. „failover clustera“, koji predstavljaju grupu nezavisnih računara servera (čvorova), koji funkcioniraju skupa kako bi povećali dostupnost aplikacija i servisa. Međusobno su povezani i kablovima i softverom. Ukoliko dođe do greške na jednom čvoru, drugi čvor u klasteru preuzima tu ulogu, koristeći proces koji se zove „failover“. Ovo osigurava da su serveri za upravljanje video nadzornim sistemom uvijek na raspolaganju.

Virtualna neželjena djelovanja

U virtualnom svijetu se pokazalo da je manje u stvarnosti više. Pored postizanja visoke dostupnosti hardvera bez umnožavanja, virtualizacija nudi i mnoge druge pogodnosti. Virtualne mašine čine mnogo efikasnijom upotrebu hardvera, zauzimaju manje prostora i troše manje energije nego prave mašine, pa stoga slijedi da je sada moguće napraviti uređaje koji su mnogo manji, ali i energetski mnogo efikasniji. S obzirom na to da uređaji koji koriste manje energije proizvode i manje toplote i da im je zbog toga potrebno manje hlađenja, kompletan instalirani sistem troši znatno manje energije. Trenutni dokazi ukazuju na redukciju od čak 30-40%.

Realizacija

Geutebruck koristi spomenutu IT tehnologiju za kreiranje novih, visoko dostupnih i tehnološki nadmoćnih IP video nadzornih rješenja. U suštini, oni virtualiziraju svoj GeViScope, video-upravljački server visoke klase na grupiranom, modularnom serverskom hardveru i kombiniraju ga s visoko dostupnim RAID sistemom. Rezultirajući modularni server s visokom dostupnosti hardvera je dizajniran za rad u 24/7 režimu, u digitalnom CCTV sistemu i osigurava serveru visoke konačne radne performanse. Ovakva rješenja su predstavljena na izložbi CeBit u Njemačkoj tokom marta 2009. godine, dok je prva instalacija uslijedila samo nekoliko sedmica kasnije u jednom velikom švicarskom kasinu.

GeViStore – novo IP rješenje s integrisanom pohranom za podatke

Ova virtualna tehnologija se pojavila na tržištu u obliku GeViStore IP – prvog iz serije novih Geutebruckovih proizvoda, koji predstavljaju visoko tehnološki redundantni server za pohranu podataka, za IP aplikacije koje zahtijevaju visoke performanse i vrhunsku izdržljivost. GeViStore-IP/8Bay – kako glasi puni naziv ovoga proizvoda, predstavlja potpuno rješenje za zadovoljenje najviših zahtjeva sigurnosnog videa u odvojenim i mrežnim aplikacijama, a namijenjen je da, unutar domašaja šireg tržišta, ponudi visok nivo pouzdanosti i stabilnosti.

Kreiran od visokokvalitetnih serverskih komponenti, uređaj je ekstremno otporan na greške u radu, a posjeduje i dodatno napajanje, te integralni „hot-swap“ RAID sistem nivoa 5 za 14 TB bazu video podataka. S funkcionalnošću „dual channel streaming“ u mogućnosti je pohraniti 800 slika u sekundi, ali i omogućiti protok informacija od 800 slika u sekundi. Posjeduje funkcionalnost virtualne matrice za analogne, IP, standardne CCD i mega pikselne kamere za obradu i do 1.600 slika u sekundi za prikazivanje na posebnom ekranu računara u punoj D1 rezoluciji. Uz sve ove performanse GeViStore je, ipak, nevjerovatno kompaktan i zauzima samo dvije jedinice u 19-inčnom ormariću.

Funkcija hardverskog nadgledanja omogućuje jednostavnu dijagnostiku bilo kakvog problema. Kao dodatak uz dva gigabitna mrežna ulaza, ima i specijalni mrežni ulaz za administraciju, koji omogućuje upravljanje serverom s udaljene lokacije na BIOS nivou putem standardnog web preglednika. Ovo svakako omogućuje da se neophodno održavanje može vršiti pravovremeno i da ne mora biti odloženo dok inženjeri ne stignu na lokaciju gdje je uređaj instaliran.

Ne samo... već također...

Nije samo virtualizacija to što odvaja GeViStore-IP od njegove konkurencije. Podrobnije upoznavanje GeViScope uređaja otkriti će i njegov bogat udio u posebnim i Geutebrucku jedinstvenim funkcijama. U prilog tome govori i opis Urosa Petauera, generalnog direktora Geutebruck Adria, koji kaže: „Sa sistemima baziranim na GeViScopu sistemsko kašnjenje je zanemarivo zbog posebnog kodiranja koje je razvila kompanija Geutebruck. Podaci su obrađeni tako brzo da nema problema kod kontrole brzih dome kamera putem mreže. Korisnici dobijaju normalno rukovanje.“

Geutebruckov proces promjenljive kompresije dizajniran je tako da korisnik bira kvalitet slike i nivo potrebnih mu detalja, dok sistem održava željeni kvalitet slike. On automatski mijenja frekvencije referentnih okvira u realnom vremenu, zavisno od ukupnih kretanja na slici, kretanja u određenim oblastima, aktiviranja drugih događaja i bilo kojih planiranih rutina – bez obzira na to da li su kamere analogne, IP ili megapikselne. „Većina videonadzornih sistema koje je instalirala Geutebruck Adria su hibridni sistemi“, naglašava gospodin Petauer. „Oko 70% korištenih kamera su analogne, a oko 30% su IP kamere. Ipak, broj instaliranih IP kamera je u stalnom porastu, posebno iz razloga jer gotovo svi veliki projekti imaju tendenciju da budu realizirani s IP kamerama.“

Druga GeViScope mogućnost, također i Geutebruckova inovacija, koju Petauer veoma cijeni, jeste dinamičan „live streaming“. Ovo smanjuje kako mrežne tako i hardverske zahtjeve sistema. U suštini, DLS ekran servera osigurava povratne informacije za efikasno upravljanje procesom kodiranja, tako da su kodirane i u protoku samo one slike koje korisnik u tom trenutku želi, a formatirane su na način kako je to definirano za prikaz na displeju. „Zahvaljujući DLS sistemima baziranim na GeViScopu, koje dizajniramo i proizvodimo, u odnosu na druga slična rješenja možemo isporučiti dodatnih 25 FPS da prolaze istom mrežnom infrastrukturom“, objasnio je gospodin Petauer. „To samo po sebi predstavlja ogromnu prednost.“

jan@janburnell.co.uk

asadria.com

Materijali