Ulaz za korisnike

Gljivice koje razaraju i boje drvo

|
Gljivice koje razaraju i boje drvo
 
Gljivice koje razaraju i boje drvo
Gljivice koje razaraju i boje drvo

Razlikuju se gljivice koje razorno napadaju drvo ili gljivice koje ne razaraju drvenu masu.

Drvo odnosno drveni građevinski element je dugoročno ugrožen gljivicama koje razaraju drvo od sadržaja vlage od cca. 20 %. Gljivice koje razaraju drvo se prema svojim razvojnim tipovima u procesu razaranja dijele na smeđe truljenje, bijelo trulenje i plijesnivo truljenje.

U gljivice koje boje drvo i ne predstavljaju opasnost za čvrstoću drveta, jer rastu maksimalno samo 1 cm u drvetu spadaju plave gljivice i plijesan. Gljivice koje boje drvo predstavljaju često podlogu za najezdu gljivica koje razaraju drvo.

Materijali