Ulaz za korisnike

Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitekata u 2006. godini

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

ZAGREB - U prostoru Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu u četvrtak 05. svibnja 2007., u 18.00 sati, bit će svečano otvorena “Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitekata u 2006. godini” Nositelj i organizator Izložbe je Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb.

Zagreb, 05. – 22. srpnja 2007. Muzej za umjetnost i obrt, Trg maršala Tita 10

Na ovogodišnjoj izložbi će biti predstavljeno 128 autorskih ostvarenja hrvatskih arhitekata, realiziranih u protekloj 2006. godini, u Hrvatskoj i svijetu. Na Izložbi sudjeluje 152 autora i njihovih 205 suradnika. Ostvarenja su postavljena prema kategorijama prijavljenih radova; obiteljske kuće (14 radova), višestambene zgrade (19 radova), stambeno-poslovne zgrade (8 radova), poslovne i javne zgrade (39 rada), rekonstrukcije i dogradnje (9 radova), intervencije u javnom prostoru (5 radova), interijeri (24 rada) i nakladništvo (10 radova) u horizontalnom nizu, a svaki rad je predstavljen sa dva (2) kaširana plakata. Izložbu će svečano otvoriti predsjednik UHA, mr.sc. Saša Randić te proglasiti dobitnike nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata za najuspješnija arhitektonska ostvarenja u protekloj 2006. godini. "Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitekata" ima tradiciju dugu preko 30 godina. Arhitekti na Izložbu mogu prijaviti i izložiti samo ona arhitektonska djela koju su realizirana u protekloj godini. Sve realizacije predstavljene na Izložbi konkuriraju za 4 godišnje nagrade UHA-e; "VIKTOR KOVAČIĆ" – za najuspješnije arhitektonsko ostvarenje (u svim domenama arhitektonskog stvaralaštva) "DRAGO GALIĆ" – za najuspješnije ostvarenje na području stambene arhitekture "BERNARDO BERNARDI“ – za najuspješnije ostvarenje na području unutrašnjeg uređenja i oblikovanja, i „NEVEN ŠEGVIĆ“ – za najuspješnije ostvarenje za području arhitektonske publicistike i teorije Realizacije iz 2006. godine valorizirao je Stručni savjet Udruženja hrvatskih arhitekata u sastavu; UHA Goran Rako (voditelj), Marko Dabrović, Ivana Ergić, Mladen Jošić, Sabina Majdandžić, Tomislav Petrinjak i Nikola Popić, koji je odlučio da se Nagradu “VIKTOR KOVAČIĆ” za životno djelo kao najviše priznanje za cjelokupni životni opus, Udruženje hrvatskih arhitekata ove godine dodjeljuje arhitektu BOGDANU BUDIMIROVU iz Zagreba.

Dobitnik nagrade “NEVEN ŠEGVIĆ” za 2006. godinu je arhitekt VLADIMIR MATTIONI iz Zagreba za ukupni publicistički, kritički i teorijski rad na području arhitekture i urbanizma. Za pojedina područja arhitektonskog stvaralaštva, u preostale tri kategorije istaknute su nominacije najuspješnijih godišnjih ostvarenja. Za godišnju nagradu “VIKTOR KOVAČIĆ” za najuspješnije arhitektonsko ostvarenje u protekloj 2006. godini nominirani su: Dječji vrtić i jaslice Markuševac, Zagreb autori: Prof. dr. sc. Hildegard Auf Franć i Tin Franić suradnici: Martina Bertina, Tajana Jaklenec fotografija: Robert Leš; konstrukcija: Mladen Meštrović Sportska dvorana OŠ Dubrava Vrbovec autor: Igor Franić suradnik: Simona Sović Poslovna građevina Lumenart, Pula autor arhitekture: Andrija Rusan, Rusan arhitektura d.o.o.; autor interijera: Dean Skira autorska suradnja: Marijan Mirković i Ljerka Kabelka fotografija: Damir Fabijanić Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Tituš Brezovački", Špansko I u Zagrebu autori: Vedran Pedišić i Emil Špirić suradnici: Hrvoje Davidovski, Mladen Hofmann, Gordana Gregurić fotografija: Sandro Lendler Za nagradu “DRAGO GALIĆ” za najuspješnije ostvarenje na području stambene arhitekture u 2006. godini nominirani su: Obiteljska kuća u Varaždinu autori: Tomislav Ćurković i Zoran Zidarić suradnici: Majda Vidović i Barbara Vuković Višestambena zgrada POS Kraljevica autori: Leo Modrčin - autor idejnog rješenja i Teufik Galijašević - odgovorni projektant suradnici: Leo Modrčin/Ured Architecture/ suradnici Alan Chan, Dario Soloman, Aaron White; Teufik Galijašević/ suradnik Željko Suknaić fotografija: Robert Leš

Mini stambeno naselje u Gračanima, Zagreb autor: Prof. Hrvoje Njirić suradnici: Tena Žic i Juan J. Nuňez Andrade Dogradnja i rekonstrukcija obiteljske kuće, Kustošija, Zagreb autor: Veljko Oluić fotografija: Damir Fabijanić U kategoriji najuspješnijeg ostvarenja na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja u 2006. godini za nagradu “BERNARDO BERNARDI” nominirani su: Memorijalni muzej JUSP Jasenovac, stalni postav izložbe autor: Helena Paver Njirić suradnici: Ana Krstulović, Marin Kaliterna, Anči Bošnjak, Vesna Kovačević; konstrukcija, detalji: Berislav Medić; postav izložbe: Leonida Kovač; multimedija: Dubravko Kuhta Tesla; fotografija: Damir Fabijanić Rekonstrukcija i dogradnja poslovne zgrade Plinacro u Zagrebu autor: Studio a, Nenad Kondža koautori: Kornelija Kondža i Irena Vitasović suradnici: konstrukcija Želimir Frančišković; elektroinstalacije Erol Čičić; strojarske instalacije Milan Kugler; vodovod i kanalizacija Josip Haraminčić Piece of cake, Importanne Galleria u Zagrebu autori: Ivana Franke i Petar Mišković fotografija: Kristina Lenard i Robert Leš Učionica obrazovnog centra, Spomen područje Jasenovac autori: Produkcija 004 d.o.o. - Juri Armanda, Davor Katušić, Martina Ljubičić, Ranko Lipovac, Jana Kocbek i Karl Geisler suradnici: Senka Skenderović, Tomislav Vlainić, Ivica Majdak

Ilustracije nominiranih radova na www.uha.hr _ Udruženje hrvatskih arhitekata _ Trg bana Josipa Jelačića 3/I _ 10000 Zagreb _ Croatia _ tel.  +385 1 4816140, 4816151 _ fax  +385 1 4816197 _ nela@uha.hr, marina@uha.hr www.uha.hr

NAGRADE UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (uha) Udruženje hrvatskih arhitekata kao poticaj stvaralaštvu s područja arhitekture, urbanizma i dizajna te kao poticaj javnoj afirmaciji misli i djela hrvatskih arhitekata, u cilju promicanja društvene uloge arhitektonskog stvaralaštva i vrednovanja arhitektonskih dostignuća u vremenskom slijedu njihova nastajanja dodjeljuje sljedeće nagrade: * nagradu "VIKTOR KOVAČIĆ" za životno djelo kao najviše priznanje za cjelokupan životni opus u svim domenama arhitektonskog stvaralaštva; * nagradu "VIKTOR KOVAČIĆ" za najuspješnije ostvarenje u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva za proteklu kalendarsku godinu; * nagradu "DRAGO GALIĆ" za najuspješnije ostvarenje na području stambene arhitekture za proteklu kalendarsku godinu; * nagradu "BERNARDO BERNARDI" za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja za proteklu kalendarsku godinu; * nagradu "NEVEN ŠEGVIĆ" za publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad na području arhitekture. (1) Nagradu "VIKTOR KOVAČIĆ" ustanovila je Skupština Društva arhitekata Hrvatske (DAH) 1959. godine kao nagradu za životno djelo i kao godišnju nagradu. Nagrada "VIKTOR KOVAČIĆ" nosi ime po hrvatskom arhitektu (1974. – 1924.), sveučilišnom profesoru, koji je probijao putove moderne arhitekture i bio promotor arhitektonske misli i zbivanja u Hrvatskoj početkom XX. stoljeća. Kovačić je svojim svestranim djelovanjem kao arhitekt, pisac i pedagog odlučno utjecao na razvitak arhitekture u Hrvatskoj. Isticanjem profesionalne etike i umjetničkog značaja arhitekture pridonio je i proširio društvenu odgovornost arhitekta gotovo na sva područja prostornog oblikovanja te zacrtao nove putove i označio početak moderniteta u suvremenoj hrvatskoj arhitekturi. Nagrada "VIKTOR KOVAČIĆ" dodjeljuje se u obliku plakete s likom arhitekta Viktora Kovačića, rad medaljara i kipara Ive Kerdića.

(2) Nagradu "DRAGO GALIĆ" ustanovilo je Predsjedništvo Saveza arhitekata Hrvatske (SAH) 1983. godine radi izdvojenog i potpunijeg vrednovanja stambene arhitekture sa ciljem da se posebno naglasi njen širi stručni i društveni značaj i to kao godišnju nagradu za najuspješnije ostvarenje na području stambene arhitekture; Nagrada "DRAGO GALIĆ" nosi ime po arhitektu (1907 – 1992), akademiku i dugogodišnjem sveučilišnom profesoru Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čija je aktivnost ostavila značajne tragove na gotovo svim poljima djelovanja arhitekta, a posebno na afirmaciji stvaralaštva na području stambene arhitekture. Nagrada "DRAGO GALIĆ" dodjeljuje se u obliku plakete sa likom arhitekta Drage Galića, rad akademskog kipara Kažimira Hrastea. (3) Nagradu "BERNARDO BERNARDI" ustanovilo je Predsjedništvo Saveza arhitekata Hrvatske (SAH) 1989. godine, radi izdvojenog i potpunijeg vrednovanja arhitektonskog i dizajnerskog dostignuća na području unutrašnjeg uređenja i to kao godišnju nagradu za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja;

Nagrada "BERNARDO BERNARDI" nosi ime po arhitektu (1921–1985) čija je stručna aktivnost ostavila duboke tragove na plastično-oblikovnom polju arhitektonskog djelovanja, a posebno na afirmaciji stvaralaštva na području dizajna i unutrašnjeg uređenja. Odabirom imena arhitektonske nagrade željela se naglasiti širina mogućeg djelovanja arhitektonskog stvaralaštva te stimulirati rad i vrhunske rezultate na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja. Nagrada "BERNARDO BERNARDI" dodjeljuje se u obliku plakete sa likom arhitekta Bernarda Bernardia, rad akademskog kipara Vaska Lipovca. (4) Nagradu "NEVEN ŠEGVIĆ" ustanovila je Skupština Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) 1997. godine, sa ciljem promoviranja publicističke, kritičke, znanstveno-istraživačke i teorijske misli tiskane o arhitekturi; Nagrada "NEVEN ŠEGVIĆ" nosi ime po arhitektu (1917-1992) i dugogodišnjem sveučilišnom profesoru Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čija je između ostalog, publicistička aktivnost u urbanističko-arhitektonskim kulturološkim studijama, kao i svojim neposrednim i britkim mislima izrečenim originalnim stilom, te slojevitošću i kompleksnošću dosegla sam vrh arhitektonske kritike te bila pokretač arhitektonske pojavnosti minulih desetljeća i čiji se utjecaj značajno odražavao u mnogobrojnim naraštajima hrvatskih arhitekata. Nagrada "NEVEN ŠEGVIĆ" dodjeljuje se u obliku plakete, zajednički autorski rad akademskog slikara Ive Šebalja i arhitekta Nenada Fabijanića.

Materijali