Ulaz za korisnike

Godišnji odmor i Hrvatsko stanovništvo

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

Segment stanovništva koji koristi odlazak na višednevni odmor izvan mjesta stalnog boravka (osobna putovanja, isključujući poslovna, u trajanju od najmanje 5 dana) prilično je stabilan. Iskazi ispitanika pokazuju da je realizacija korištenja odmora u 2008. godini bila na razini od oko 51%, što je isto kao i godinu dana prije, ali ispod željenih / planiranih 59% ! - realizacija godišnjih odmora u 2008. i planovi za 2009. godinu - (22.01.2009.)

Realizirani broj putovanja na odmor – minimum 5 dana (u %)

Osnovne karakteristike korištenja odmora izvan mjesta boravka u 2008. godini su: - najviše odlazaka bilo je iz Zagreba s okolicom, kao i općenito iz naselja s preko 100.000 stanovnika ( oko 74%), te iz Istre s Primorjem (60%) - mlađa dobna skupina od 15 do 34 godine - najviše je išla na odmor – raspon od 64 do 69%; među najstarijima – sa 65 i više godina - na odmor izvan mjesta boravka otišlo ih je tek oko 23% - osobe koje nisu u braku također su više od prosjeka koristile odlazak na odmor – 62%, dok su oženjeni/udate bili manje na odmoru (52%) - s rastom stupnja obrazovanja značajno raste i korištenje odmora - kod osoba s najnižim obrazovanjem tek ih je oko 14% išlo na odmor, dok oni s najvišom naobrazbom - u oko 71% slučajeva koristilo je godišnji odmor izvan mjesta stalnog boravka - naravno, visina mjesečnih prihoda je također vrlo bitna za odlazak na godišnji odmor - u kategoriji niskih prihoda oko 20% je putovalo na odmor (vjerojatno vezano i uz boravak kod rodbine/prijatelja), dok su kod viših primanja / puno boljih od prosjeka svi išli na odmor - ili, osobe koje se svrstavaju u nižu klasu odlazak na odmor koristile su tek u 14% slučajeva, kod srednje klase je to oko 57%, dok su kod više klase svi bili na odmoru izvan mjesta stalnog boravka.

Općenito se može reći da višekratno korištenje odmora (dva ili više puta u toku godine – prosjek za cijelu zemlju je 16%) postaje popularnije. Posebno je češće zastupljeno kod građana Zagreba s okolicom (27%) i u Istri s Primorjem (22%), kod građana iz naselja s preko 100 000 stanovnika (36%), ili visoko obrazovanih (30%), te onih s prosječnim mjesečnim prihodima kućanstva preko 8.500 kuna (oko 36%). Kada se analizira planove za odlazak na odmor u tekućoj godini – 2009., izvan mjesta stalnog boravka, dobiva se podatak o praktički istoj razini želja. Tj. segment onih koji planiraju / žele ići na odmor je gotovo konstantan i sada se kreće na razini od oko 58%, ali, na drugoj strani, čak oko 40% građana nikad ni ne računa s odlaskom na odmor izvan mjesta stalnog boravka !

Planirani broj putovanja na odmor – minimum 5 dana (%)

Dakle, na odmor je 2008. planiralo ići oko 59% građana a realiziralo ga je oko 51%. Planovi za ovu - 2009. godinu na sličnoj su razini – oko 58% građana planira korištenje godišnjeg odmora (barem 5 dana) izvan mjesta stalnog boravka. Za planirani odmor u 2009. godini nešto više od prosjeka opredijelili su se: - građani Zagreba s okolicom – 78% - građani koji žive u gradovima s preko 100 000 stanovnika – 81% - mladi od 25 do 34 godine – 81% (suprotno - osobe s više od 65 godina samo u 23% slučajeva planiraju odlazak na odmor izvan mjesta boravka) - osobe s najvišim obrazovanjem – 77%, te zatim sa završenom srednjom školom – 71% - osobe s više od 8.500 kuna prosječnog mjesečnog prihoda kućanstva – 83%. O istraživanju : prikazani podaci za 2008. godinu rezultat su istraživanja na reprezentativnom uzorku građana Hrvatske starijih od 15 godina (n= 1 000); osobna anketa u kućanstvu; kraj prosinca 2008.g.; u svim valovima istraživanja primijenjena ista metoda rada i ista veličina uzorka.

Providing Knowledge, Not Just Data ! GfK Grupa jedan je od vodećih međunarodnih instituta za istraživanje tržišta (treća pozicija u Europi i peta u svijetu). Ukupno ima više od 115 podružnica, u preko 90 zemalja, s oko 8 760 zaposlenika u punom radnom vremenu (80% zaposlenika je izvan Njemačke). Poslovanje se odvija u tri strateške poslovne cjeline: CUSTOM RESEARCH, RETAIL AND TECHNOLOGY, MEDIA. GfK HRVATSKA počinje s radom u jesen 1999. godine, integrirajući renomirane lokalne istraživačke institute – CEMU i Gral - Iteo. Preko 45 stalno zaposlenih djelatnika (s područja psihologije, sociologije, informatike i ekonomije) čine vodeću istraživačku kuću u Hrvatskoj. Raspolažemo nacionalnom mrežom od preko 900 anketara i osam regionalnih koordinatora, suvremeno opremljenim studijem za grupne diskusije i telefonska (CATI) istraživanja te potpuno opremljenom infrastrukturom za online istraživanja (GfK OnlinePool trenutačno broji 7100 članova). GfK. Growth from Knowledge

Interijeri

Materijali