Ulaz za korisnike

Godovi

|
Godovi
 
Godovi
Godovi

Godišnja količina drveta koja naraste u razdoblju vegetacije može se prepoznati prema godovima. Nastaju rastom iz kasnog i ranog drveta i stvaraju se uglavnom na drveću u umjerenim i hladnim zonama zemlje. Kod tropskih vrsta drveća nema pojave godova. Godovi uglavnom određuju strukturu drveta.

Materijali