Ulaz za korisnike

Gotovi balkoni

|
Gotovi balkoni
 
Gotovi balkoni
Gotovi balkoni

Samonosivi balkonski sustavi, uglavnom kao drvene, aluminijske ili čelične konstrukcije, za novogradnje, ali i za naknadnu montažu na postojeće objekte ili kao zamjena za stare balkone, koji zahtjevaju sanaciju, i ne ispunjavaju nosivu funkciju. Učvršćivanje se vrši prema lokalnim odredbama ili na vanjski zid, na okomite nosive profile ili na katne stropove.

Materijali