Ulaz za korisnike

Gotovi betonski paneli

|
Gotovi betonski paneli
 
Gotovi betonski paneli
Gotovi betonski paneli

Gotovi betonski paneli(ili sendvil paneli) predstavljaju troslojne ili četveroslojne fasadne ploče. Proizvode se u tvornicama betonskih elemenata, sastoje se od visokonosivog betona te imaju manje debljine zidove i veću kvalitetu površine od mjesnog betona.

Panel se sastoji od prethodnog sloja (zračnog sloja), termoizolacijskog sloja i nosivog sloja. Prethodni sloj bi trebao imati debljinu od 70 do 100 mm. U pravilu se dodaje modnažnoj oblozi u proizvodnji negativnim postupkom sa ili bez zračnog sloja, te tako određuje kakvoću površine. Oblikovne mogućnosti su velike, od vidnog betona, keramičkih pločica, do slojeva kamenih ploča.

Materijali