Ulaz za korisnike

Gotovi montažni elementi od betona

|
Gotovi montažni elementi od betona
 
Gotovi montažni elementi od betona
Opeka, miješani beton ili gotovi montažni elementi - za koje se rješenje odlučiti kad je riječ o gradnji kuće?Za mnoge ovdje uopće ne postoji nikakva dilema jer njihova je naklonost nedvojbeno na strani predgotovljenih betonskih elemenata.

Gradnja kuća još je tako snažno vezana uz tradicionalni način gradnje tako da se danas nedovoljno iskorištavaju prednosti gradnje montažnim betonskim elementima.

U samom početku gradnje ogleda se velika prednost ovog načina gradnje jer se gradnja zidova ne odvija na suncu i kiši nego su montažni elementi proizvode u za to predviđenim prostorima a zatim se na gradilištu vrlo brzo i jednostavno ugrađuju.

Financijska isplativost gradnje montažnim betonskim elementima

Ispravna gradnja montažnim elementima zasigurno je isplativa s financijske točke gledišta jer je masovna proizvodnja ovakvih elemenata orijentirana na široko tržište, no financijska isplativost donekle gubi na snazi kad su posrijedi individualne potrebe pojedinca.

Opće prednosti gradnje montažnim betonskim elementima

Jeli gradnja montažnim betonskim elementima znatno brža od klasične gradnje? Koliko ćemo točno dobiti na vremenu i gdje ćemo točno uštedjeti ako ne moramo postavljati oplate i ako je gradilište cijelo vrijeme čisto i savršeno ''suho''?

Dobro planiranje najvažniji je aspekt! Kako bi se skratilo vrijeme gradnje osnovni preduvjet je da gradnja protječe točno svojim planiranim tijekom. Praksa je pokazala da vrijeme obavljanja radova na određenim stambenim zgradama u prosjeku traje oko 18 mjeseci. No upotrebom montažnih betonskih elemenata ovaj rok smanjen je na 12 mjeseci - dakle ovdje se ogleda velika razlika.

U predgotovljene montažne elemente od betona ciljano su implementirani mnogi parametri građevinske fizike. Tako je na primjer kod lakih betona prisutna pojačana sposobnost akumulacije topline, no dobra zvučna izolacija vezana je prije svega uz veću masu zidova.

Dodaci betonu razumljivo s jedne strane donose sa sobom određena poboljšanja, kao što je na primjer već spomenuta pojačana toplinska izolacija lakih betona, no s druge strane isti dodaci mogu se negativno odraziti odnosno negativno djelovati na druge osobine betona, na primjer slabljenje zvučne izolacije kod lakih nemasivnih betona.

Nikako se ne može preporučati upotreba onih dodataka betonu ili onih količina dodataka koje bi pored poboljšanja nekih osobina istovremeno značile ekstremno ugrožavanje i slabljenje drugih vitalnih osobina. 

Više o temu gradnje pogledajte na našoj njemačkoj stranici >>>

Materijali