Ulaz za korisnike

Gračani

|
Gračani
 
Gračani
Helena Paver Njirić - Gračani

INFO

Gradsko rubno područje prema Parku prirode Medvednica, dužine 500 m planirano je podržavanjem prirodne topografije i geometrije nekadašnjih vrtova – traka. Krov je kontinuirano ozelenjeni javni prostor sa kojeg se ulazi u sve programe smještene u podzemnim etažama, i objedinjuje
 • javnu investiciju (javni natječaj 2004) nove donje stanice žičare sa garažama i pratećim sadržajima za relaksaciju sport-zabava-rekreacija, čime se nadopunjuje program Parka prirode i
 • privatnu investiciju (pozivni natječaj 2004) Centra pretežito trgovačko-poslovnog programa

  Krajobrazna koncepcija vrtova – livada, oblikovanje krova laganim naborima i staklenici agrikulturnog karaktera (u koje su smješteni ugostiteljski,sadržaji, prodaja karata, informacije i ulazi u donje etaže) program velikog mjerila prilagođavaju mjerilu susjedstva. Nepodgrađeni dio terena planira se na isti način i ozelenjen je otocima-voćnjaci. Eliptični kružni tok prometa, pravilom desnog skretanja omogućuje nesmetani protok vozila.

  credits

 • Autor: Helena Paver Njirić
 • Suradnici: Ana Krstulović, Vesna Jelušić
 • Mario Car, Katrin Bayr, Marko Zlonoga, Jenny Katamajaki, Kazimir Rahlicki,
 • Zdenko Lanović, Elipsa
 • Lokacija: Gračani Dolje, Zagreb
 • Površina parcele: 3.2 ha + 1.8 ha
 • Godina projektiranja: 2004. – 2008.
 • Status: Projekt
 • Investitor: Grad Zagreb/City of Zagreb (infrastruktura, parkiralište), Privatni (shopping mall)

  www.uha.hr

 • Materijali