Ulaz za korisnike

Gračišće dobiva pročistač otpadnih voda

|
Gračišće dobiva pročistač otpadnih voda
 
Gračišće dobiva pročistač otpadnih voda
Gračišće dobiva pročistač otpadnih voda

Novigradska Vodoprivreda počela je gradnju pročistača otpadnih voda Gračišća. Uređaj, čiji se obrisi dijelom već naziru, bit će smješten u Šibljaku, dolini uz jugozapadne padine novog naselja. U ovoj fazi izgradit će se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i kolektor do državne ceste Pazin – Vozilići, zapravo do same starogradske jezgre.

Vrijednost tih radova iznosi oko 1,8 milijuna kuna, od čega će 60 posto podmiriti Hrvatske vode, a preostalo Općina. Dosad je za tu investiciju Istarska županija Gračišću doznačila 400 tisuća kuna, saznajemo od načelnika Ivana Mijandrušića. Nakon toga nastavit će se s uređenjem kanalizacije u starogradskoj jezgri. Ovo je zacijelo najveći i najsloženiji građevinski zahvat u općini, čime počinje i uređenje spomeničke starogradske jezgre.

Upravo započeti radovi trebali bi biti dovršeni do ožujka iduće godine, a izgradnja kompletnog sustava odvodnje otpadnih voda Gračišća trebala bi se realizirati kroz iduće tri godine, najavljuje Mijandrušić. Gradnja kanalizacije u starogradskoj jezgri trebala bi početi iduće godine, a osim u sredstva Hrvatskih voda, Mijandrušić se uzda i u program SAPARD za komunalno opremanje ruralnih područja te ostalih fondova, čijim su sredstvima dosad na Gračašćini realizirani mnogi infrastrukturni projekti.

U kanal s cijevima za odvodnju otpadnih voda na različitim se razinama planiraju položiti i ostale instalacije komunalne infrastrukture - vodovodne cijevi, instalacije za struju i javnu rasvjetu, plin, kabelsku televiziju i slične potrebe. Sve će se graditi uz suglasnost Konzervatorskog odjela u Puli, da se ne bi narušila izvornost izgleda starogradske jezgre. Većina instalacija ukopat će se pod zemlju, a šahtovi i nadzemne elektroinstalacije nastojat će se prikriti.

Kanalizacija će odvojeno skupljati i odvoditi oborinske i sanitarno-fekalne vode. Dio oborinskih voda skupljat će se olucima u cjevovod koji će se provesti do lokaliteta Potok, u koji se sada izlijeva mjesna sanitarna kanalizacija. Dio oborinske kanalizacije bit će najvjerojatnije otvoren, a voda s krovova skupljat će se u kanale na ulicama, kao nekoć. Time će se ujedno obnoviti i jedan zaboravljeni segment drevne urbane opreme i uređenja grada. Sanitarna kanalizacija provest će se do pročistača u Šibljaku, a kolektor će skupljati i otpadne vode iz obiteljskih kuća na Klenju.

Ova je investicija, kako ističe načelnik Mijandrušić, izuzetno važna, jer se po njenom dovršetku otvara veća mogućnost turističke i kulturne valorizacije Gračišća. Uređenje komunalne infrastrukture preduvjet je uređenja ulica, od kojih će se neke popločiti, a neke ostati prekrivene makadamom. Suvremena komunalna infrastruktura zacijelo će doprinijeti većem zanimanju Gračišćana za uređenje kuća u staroj jezgri.

- Time će i sada izuzetno zanimljiv gradić nedvojbeno postati još zanimljiviji turistima i organizatorima kulturnih događanja, a što je najvažnije, stanovnicima će život učiniti ljepšim i ugodnijim, zaključuje gračaški načelnik Ivan Mijandrušić. Izvor: www.GlasIstre.hr

Materijali