Ulaz za korisnike

Grad će plivati sve dok kolektor ne bude izgrađen

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

PULA - Do sada je utrošeno gotovo šest milijuna kuna, a problem »plivanja« Pule za svake veće kiše još nije riješen • Predložit ćemo Gradu da se na parkiralištu kod zgrade Croatia osiguranja ugrade dodatni slivnici za oborinsku odvodnju, rekao je direktor Herculanee Radovan Cvek

Kratko nevrijeme praćeno snažnom kišom, pa i tučom, koje se prošle subote sručilo na grad ponovno je izazvalo poplave na nekoliko najkritičnijih punktova u gradskom središtu. Dok se za spoj Arsenalske i Bečke ulice, na kraju bulevara, to i moglo očekivati, do poplave na Portarati i Trgu Republike nikako nije smjelo doći. Naime, početkom 2003. poduzeti su opsežni radovi čišćenja i rekonstrukcije kanala Pragrande, koje su zajednički financirali Grad Pula i Hrvatske vode. Zbog manjkavosti prethodne dokumentacije radovi su se odužili – jedina tehnička dokumentacija koju smo imali bio je izvještaj Centra podvodnih aktivnosti. Kolektor je bio zapunjen talogom koji je reducirao i do 80 posto promjera.

Prema prvim podacima visina i širina kolektora je iznosila 185 centimetara, no kasnije je utvrđeno da na pojedinim mjestima prelazi dva metra. Najkritičnija dionica, dužine 618 metara, od Doma braće Ribar do dvorišta Doma oružanih snaga je očišćena, a iz kanala je izvađeno 1.750 kubika materijala. Radovi su se odužili i zbog provjere brojnih neobilježenih instalacija za koje se pokazalo da nisu u funkciji, stalnog dotoka fekalnih i podzemnih voda, a zbog položenosti ispod razine mora kanal se punio kod svake plime. Nepredviđene probleme i troškove donijela je i nužna sanacija dva kritična punkta. Pored zgrade INK-a, gdje je bila betonska »ćelija«, prvotno je bilo predviđeno da će trebati razbiti 15 do 20 kubika betona, no kasnije je ispalo puno više. Drugi punkt nalazio se pokraj zgrade Croatia osiguranja gdje je kanal bio djelomično urušen. Investicija je bila teška 4,5 milijuna kuna, što su zajednički financirali Grad i Hrvatske vode, a taj iznos je »pokrivao« samo 500 metara kolektora. Saniranje spomenuta dva punkta stajalo je dodatnih 1,2 milijuna kuna. Utrošeno je, dakle, gotovo šest milijuna kuna, a problem nije riješen. Naime, iako je tijekom radova uklonjen betonski tampon ispod kazališta, koji je tada proglašen glavnim krivcem za poplave na Portarati, u subotu je trg ipak plivao.

Također, opsežni radovi su obavljeni i kod zgrade Croatia osiguranja, pa ipak prošle je subote taj dio manje sličio trgu, a više jezeru, s vrlo visokim vodostajem. Zašto je grad ponovno zaplivao, upitali smo direktora Herculanee Radovana Cveka. - U subotu je u vrlo kratkom vremenu pala velika količina kiše, prema našim procjenama nešto više od 30 litara po metru. Međutim, nakon što su naši djelatnici otvorili šahtove, voda se vrlo brzo povukla. Najkritičnije je bilo na parkiralištu kod Croatia osiguranja, gdje ćemo predložiti Gradu da se ugrade dodatni slivnici za oborinsku odvodnju. Što se tiče bulevara, tamo će biti problema dok ne završimo onaj dio kolektora koji se nalazi unutar zidova Uljanika. Kad taj dio bude gotov i kad izgradimo tlačni vod u Arsenalskoj, ni na tom dijelu više neće dolaziti do poplava, zaključio je Cvek. L. SLIJEPČEVIĆ Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr

Fasadne obloge

Materijali