Ulaz za korisnike

Građani o nekim profesijama u Hrvatskoj !?

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

Zagreb, 03.12.08. - Gotovo svakodnevno, u raznim situacijama, dajemo svoja mišljenja, ili slušamo tuđa, vezano uz razne profesije u našem društvu. Za neke od čestih profesija dobili smo mišljenja građana pa se može reći da, od ukupno 11 promatranih profesija[u], izrazito su cijenjene (na prvih 5 mjesta) [/u]: liječnici – 57%, pravnici / odvjetnici / suci – 55%, programeri / IT stručnjaci – 46%, arhitekti – 45% i inženjeri – 42%. Procjene profesija prema [u]ekonomskom statusu [/u]koji se veže uz njih pokazuju na drugačiji način rangiranja (na prvih 5 mjesta): političari – 88%, pravnici – 78%, liječnici - 57%, arhitekti – 52% i programeri – 50%.

Koliko su u našem društvu priznate / cijenjene slijedeće profesije ?

Profesije (%) Uopće nisu cijenjene ili uglavnom nisu cijenjene Donekle su cijenjene Izrazito su cijenjene
Liječnici 12 31 57
Pravnici / odvjetnici / suci 13 32 55
Programeri / IT stručnjaci 12 42 46
Arhitekti12 43 45
Inženjeri 12 46 42
Političari 41 22 37
Ekonomisti 20 52 28
Profesori / nastavnici 33 49 18
Novinari 3647 16
Trgovci69 24 7
Poljoprivrednici 81 13 6

Liječnici se više cijene u Dalmaciji (66%) i posebno od strane osoba s niskim osobnim prihodima – 70%. Pravnike posebno cijene u Istri s Primorjem (61%), mladi od 15 do 24 godine – 62% kao i osobe koje se razvrstavaju u višu srednju i višu klasu – preko 75%. Programere nešto više od prosjeka cijene u Dalmaciji, mladi od 15 do 24 godine i osobe visokog obrazovnog statusa – oko 55%. Arhitekti su više cijenjeni kod mladih od 15 do 24 godine – preko 60%, kod srednje klase - 56% te i u Zagrebu i Dalmaciji – oko 53%. Inženjeri su nešto više cijenjeni kod mladih od 15 do 24 godine – preko 50%, te u Sjevernoj Hrvatskoj – 44%. Prema cijenjenosti profesija, političari su negdje u sredini. Njih nešto više od prosjeka cijene predstavnici krajnje suprotnih klasa - niža i srednja - te viša i visoka klasa, kao i građani u Istri i Primorju – preko 50%. Ekonomisti su na dosta niskoj cijeni, a nešto više od prosjeka ih navode mladi od 15 do 24 godine – 38% te u Zagrebu i Sjevernoj Hrvatskoj – 33%. Profesori su u donjem dijelu ljestvice, a nešto više ih cijene u Dalmaciji - 24% i Sjevernoj Hrvatskoj – 22%, srednja stručna sprema – 24%, osobe starije od 65 godina – 23% te u naseljima do 2 tisuće stanovnika – 30%. Novinari, slično kao i profesori, manje su priznate / cijenjene profesije u našem društvu. Nešto ih više cijene osobe u najmlađoj (15 do 24 godine) – i najstarijoj dobnoj skupini (preko 65 g.) – po 23% te oni u u Istri s Primorjem – 24%, ali i niža klasa – 31%. Trgovci i poljoprivrednici najmanje su cijenjene profesije. Trgovce ipak nešto više cijene žene, niža klasa i građani Istre i Primorja (oko 15%). Građani Dalmacije nešto više cijene poljoprivrednike (10%).

Kakav je danas „ekonomski status“ slijedećih profesija u Hrvatskoj?

Profesije (%) Loš ili izuzetno loš Dobar i vrlo dobar
Političari397
Pravnici595
Programeri + liječnici 694
Inženjeri + arhitekti 793
Ekonomisti1090
Novinari 2278
Profesori / nastavnici 3169
Trgovci 5644
Poljoprivrednici 8020

Prema mišljenju građana, političari imaju najbolji ekonomski status. Poljoprivrednici, trgovci, profesori / nastavnici te novinari niže su rangirani kako po cijenjenosti tako i po ekonomskom statusu profesija. Profesori / nastavnici nešto se bolje procjenjuju prema ekonomskom statusu u Slavoniji i Sjevernoj Hrvatskoj (oko 80%), a znatno lošije u Zagrebu i okolici (55%). Ekonomski status novinara nešto se bolje procjenjuje u Dalmaciji (86%) i kod osoba više klase (100%). Predodžba o vrlo visokoj korumpiranosti političara potvrđuje se i u ovom istraživanju, a slična je i u drugim zemljama. Slijedi pravnička struka i liječnici.

U kojoj mjeri su ove profesije danas u Hrvatskoj korumpirane ?

Profesije (%) Nisu korumpirane Donekle su korumpiraneVrlo su korumpirane
Poljoprivrednici82135
Programeri 68257
Trgovci 60328
Inženjeri 563510
Arhitekti 523711
Ekonomisti 434413
Novinari 295021
Profesori195526
Pravnici 62866
Političari 51481
Liječnici 54352

Ekonomisti se procjenjuju korumpiranijim u Zagrebu (18%), novinari u Dalmaciji (33%), političari u Istri (87%), a liječnici u Dalmaciji (58%). I na kraju, bez obzira na ranije ocjene o priznatosti profesija, o ekonomskom statusu ili korumpiranosti evo koje su profesije istaknute kao najpopularnije!

Kada bi mogli birati kojom od navedenih profesija biste se sada Vi osobno bavili ?

%
Inženjeri 12
Ekonomisti 12
Liječnici 10
Pravnici 10
Profesori 9
Političari 8
Programeri 8
Poljoprivrednici 8
Arhitekti 7
Trgovci 7
Novinari 3
Ne može se odlučiti 9
100

O istraživanju : prikazani podaci rezultat su istraživanja na reprezentativnom uzorku građana starijih od 15 godina (n=1000); osobna anketa u kućanstvu; studeni 2008.g.

Providing Knowledege, Not Just Data ! GfK Grupa jedan je od vodećih međunarodnih instituta za istraživanje tržišta (treća pozicija u Europi i peta u svijetu). Ukupno ima više od 115 podružnica, u preko 90 zemalja, s oko 8 760 zaposlenika u punom radnom vremenu (80% zaposlenika je izvan Njemačke). Poslovanje se odvija u tri strateške poslovne cjeline: CUSTOM RESEARCH, RETAIL AND TECHNOLOGY, MEDIA. GfK HRVATSKA počinje s radom u jesen 1999. godine, integrirajući renomirane lokalne istraživačke institute – CEMU i Gral - Iteo. Preko 45 stalno zaposlenih djelatnika (s područja psihologije, sociologije, informatike i ekonomije) čine vodeću istraživačku kuću u Hrvatskoj. Raspolažemo nacionalnom mrežom od preko 900 anketara i osam regionalnih koordinatora, suvremeno opremljenim studijem za grupne diskusije i telefonska (CATI) istraživanja te potpuno opremljenom infrastrukturom za online istraživanja (GfK OnlinePool trenutačno broji 7100

Materijali