Ulaz za korisnike

Građenje bez barijera

|
Građenje bez barijera
 
Građenje bez barijera
Građenje bez barijera

Građenje bez barijera se orijentira prema potrebama invalidnih ili starijih osoba, kako bi mogli koristiti kuću bez ograničenja. Važni su dovoljno široki okviri vrata, kao i dovoljno široke površine za kretanje. Kupaone imaju prioritet prilikom projektiranja - mjesto za tuširanje ne smije imati pragove, sve površine moraju biti ravne, bez prepreka.

Materijali