Ulaz za korisnike

Građevinar iz Osijeka zaradio tri, a arhitekt dva milijuna kuna

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

ZAGREB - Poreznici su do konca proteklog tjedna obradili 80,77 posto zaprimljenih godišnjih prijava poreza na dohodak, a prema za sada obrađenim prijavama najviši prijavljeni dohoci dosežu gotovo devet milijuna kuna.

Prema do sada obrađenim prijavama najveći dohodak od nesamostalnog rada za 2006. prijavili su obveznik iz Varaždina i to 8.901.886 kuna, te obveznik iz Zagreba 8.847.278 kuna. Najveći su pak dohodak od obrta i slobodnih zanimanja prijavila dva obveznika iz Osijeka s 3.076.966 kuna, odnosno 2.049.147 kuna. Statistička izvješća o do sada obrađenim prijavama pokazuju da su na listi 20 obveznika s najvećim dohotkom od nesamostalnog rada, izuzev jednog obveznika iz Varaždina, svi ostali iz Zagreba, a dohoci se kreću od 2,5 do gotovo devet milijuna kuna. Dvojicu već spomenutih obveznika, koji su prijavili više od 8,8, odnosno 8,9 milijuna kuna, slijede dva obveznika koja su prijavila 4,98, odnosno 4,48 milijuna kuna, više od tri milijuna prihodovana u prošloj godini prijavilo je šest obveznika (od 3,07 do 3,94 milijuna kuna), dok preostalih deset na listi prijavljuje od 2,54 do 2,99 milijuna kuna. Na listi pak poreznih obveznika s najvećim dohotkom od obrta i slobodnih zanimanja najveći se dohoci kreću od 973 tisuće do tri milijuna kuna, a za sada je više od tri milijuna kuna prijavio samo jedan obrtnik iz djelatnosti visokogradnje, više od dva milijuna kuna jedan arhitekt, obojica su iz Osijeka. Više od milijun kuna (od 1,04 do 1,39 milijuna kuna) prijavilo je dvanaest obrtnika, dok je prostalih šest na listi prijavilo od 973 do 999 tisuća kuna. Uz već spomenutu dvojicu iz Osijeka na listi su još dva obveznika iz tog grada, a najviše ih je (petero) iz Zagreba, po dva su iz Šibenika, Pazina i Karlovca, te po jedan iz Splita, Koprivnice, Dubrovnika, Gospića i Rijeke. Više o ovoj temi na www.Glas-Slavonije.hr

Materijali