Ulaz za korisnike

Građevinska uprava

|
Građevinska uprava
 
Građevinska uprava
Građevinska uprava

Nadzorne građevinske inspekcijske službe (gradova, županija), nadležne za kontrolu javno-pravnih građevinskih propisa u postupcima izdavanja građevinskih dozvola. U prvom planu je sigurnost i zaštita na radu, ali i oblikovanje i uređenje građevinskih objekata. Mjerodavni su zakonski okviri građevinskog prava kao i tehničke odredbe izvođenja građevinskih radova i prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Materijali