Ulaz za korisnike

Građevinski otpad

|
Građevinski otpad
 
Građevinski otpad
Građevinski otpad

Otpad koji nastaje prilikom nove gradnje, rekonstrukcije postjećeg objekta, sanacije ili rušenja naziva se građevinskim otpadom. Već prema tehničkim uputama se građevinski otpad dijeli u građevinski zasip, otpad s gradilišta, iskop zemlje i otpad od loma asfalta. Materijali nastali prilikom rušenja / ponovne gradnje dijele se prema pretežnom udjelu mineralnih tvari (pijesak, kamen, zemlja) u građevinski zasip i prema udjelu nemineralnih tvari u otpad s gradilišta.

Građevinski otpad se može ponovno korisno upotrijebiti, pri čemu se garđevinski otpad koji sadrži štetne sastojke zasebno odlaže i uklanja. 70 % građevinskog otpada se može ponovno iskoristiti.

Građevinski otpad prema dogovoru odvozi izvođač građevinskih radova. Grubi otpad se odvaja i koristi npr. za terase i kolčenje (nasipavanje) puteva. Građevinski otpad se ne smije ukopavati na građevinskom zemljištu ili koristiti kao ispuna građevinske jame.

Materijali