Ulaz za korisnike

Građevinski planovi

|
Građevinski planovi
 
Građevinski planovi
Građevinski planovi

Građevinski planovi

Za svaku građevinsku dozvolu su potrebni priloženi građevinski planovi, oni čine sastavni dio građevinske dozvole i obvezujući su za investitora. Osim toga građevinski planovi su osnov za preuzimanje građevinskog objekta. Na osnovu njih se provjerava izvedba građevinskih radova. Već prema fazama projektiranja se razlikuju nacrtni planovi, izvedbeni planovi i detaljni nacrti

Materijali