Ulaz za korisnike

Građevinski sistemi od drveta

|
Građevinski sistemi od drveta - Foto: optigruen.de
 
Građevinski sistemi od drveta - Foto: optigruen.de
Građevinski sistemi od drveta

Građevinski sistemi od drveta - Tradicionalni načini gradnje od drveta su rešetkaste konstrukcije i blok kuće. Obično su ih gradili lokalni majstori-obrtnici prema tipičnim regionalnim obilježjima. Takve konstrukcije međutim već odavno ne ispunjavaju moderne zahtjeve u pogledu građevinske fizike i racionalnog građenja. U posljednjem stoljeću razvile su se nove tehnike građenja kao skeletna gradnja, okvirna i panelna gradnja te gradnja slaganjem dasaka.

Skeletna gradnja izvedena je iz osnovnih principa rešetkaste konstrukcije. Nosiva konstrukcija montira se od podupirača i greda kao i ukrućenih spojeva ili spojnih elemenata na jednom osnovnom rasteru. Tlocrti se mogu fleksibilno oblikovati s nenosivim građevinskim dijelovima za oblikovanje prostora. Vanjski zidovi se montiraju neovisno o nosivoj konstrukciji, s dobrom izolacijom i bez fuga. Europski iseljenici razvili su u SAD-u iz postojećih znanja o rešetkastim konstrukcijama građenje s drvenim okvirima. Usko montirane rubne gredice točno određenih dimenzija nisu bile ukrućene poprečnim profilima, već plošnim oblogama od drvenih ploča. Između tih okvira stavljala se izolacija. 70-tih godina su njemački tesari takav način gradnje prenijeli u Europu.

Kod panelnog načina gradnje su se cijeli zidni elementi s vratima i prozorima predproizvodili u tvornicama. Konstruktivno gledano se ploče od podupurača i obloga mogu usporediti s načinom gradnje pomoću drvenih okvira. Racionalnom proizvodnjom su se mogli smanjiti troškovi i vrijeme gradnje. Već nakon nekoliko dana je kuća postojana na djelovanje vjetra i atmosferilija. Mjere se upravo zahvaljujući predproizvodnji održavaju konstantnim. Gotove kuće od drveta se uglavnom grade panelnim načinom gradnje.

Kod načina gradnje slaganjem drvenih dasaka daske se plošno spajaju tiplama ili ljepilom s masivnim građevinskim elementima. Montaža je vrlo jednostavna i cjenovno povoljna, jer se može obrađivati drvo lošije kvalitete. Površine se ne moraju niti blanjati niti oblagati. Dobra zvučna i protupožarna izolacija postižu se primjerice na stropovima od složenih dasaka, koje se onda zalijevaju betonom.

Zaštita drveta od sunčeva zračenja ovisi o debljini sloja i što je jako bitno od postojećeg pigmentiranja premaza. Bezbojne ili svijetle lazure ne štite drvo dovoljno. Drveni prozori moraju biti kontinuirano zaštićeni slojem debljine od najmanje 30μm. Debljina sloja nije međutim dovoljna za trajnu zaštitu građevinskih elemenata.

Materijali