Ulaz za korisnike

Građevinski standardi

|
Građevinski standardi
 
Građevinski standardi
Kako bi sve stavke nekog građevinskog ugovora bile u cijelosti ispunjene, moraju jasno biti definirane potrebe i zahtjevi u pogledu osobina koje određena prometna površina mora ispunjavati

 Prometne površine moraju se tako graditi da uz respektiranje ekonomske isplativosti trajno ispunjavaju sve zahtjeve vezane uz iskorištavanje prometnice. Osim toga, prometne površine trebaju biti jednostavne za održavanje i općenito ne smiju zahtijevati visoke troškove vezane za sve vrijeme svojeg postojanja. Općenito možemo reći da su sljedeći elementi važni za površine na kojima se odvija promet.

U interesu prometne sigurnosti površine na kojima se odvija promet moraju biti što ravnije i u tim okvirima moraju ispunjavati određene standarde. Osim toga, prometnica mora posjedovati svrhovit profil usko vezan uz odvođenje oborinskih voda.

Okoliš

U interesu njezine trajnosti asfaltne površine prometnice moraju pokazivati određenu otpornost na trošenje, izobličavanje/deformacije, odnosno promjenu oblika, mora biti postojana na vremenske utjecaje i izdržljiva s obzirom na svakodnevno korištenje. Poželjno je da asfaltne površine ne budu rascjepkane nego cjelovite, odnosno da na sebi ne nose vezivne fuge. U ekološkom interesu asfaltne površine prometnica ne smiju onečišćavati oborinske vode, moraju se sastojati od onih materijala koji se najlakše i najpotpunije recikliraju, odnosno materijala koji se ponovno upotrebljavaju kako bi se na taj način spriječilo bespotrebno nastajanje otpada.

Poglavito su u komunalnim okvirima izraženi zahtjevi kao primjerice, postojanje onih površinskih slojeva asfalta koji najbolje 'upijaju' odnosno eliminiraju buku (da se stvara što manja buka kotača). U slučaju prometnih gužvi ili radova moraju biti u stanju primiti promet kao alternativni komunalni pravci. Moraju biti što je moguće prije raspoložive za upotrebu nakon polaganja asfaltnih slojeva. Na taj način bit će skraćeno vrijeme korištenja alternativnih pravaca.

Manje buke

Izvođenje građevinskih radova mora protjecati uz što brže i 'bezbolnije', odnosno uz što manje buke i na što prihvatljiviji ekološki način.

Sve ove uvjete asfalt kao građevni materijal ispunjava uzorno i besprijekorno, poglavito iz tog razloga što se asfaltirane površine nakon postavljanja asfaltnih slojeva mogu vrlo brzo koristiti (nakon relativno kratkog vremena hlađenja asfalta); na taj način spriječit će se negativne posljedice usporavanja prometa i eliminirati potreba korištenja alternativnih pravaca.

Pješačke zone moraju biti tako izvedene kako bi ih nesmetano mogle koristiti i osobe s posebnim potrebama – oko 0,3% osoba u svakodnevnom životu prisiljeno je koristiti invalidska kolica kako bi se mogle nesmetano kretati. Staze za pješake i pločnici moraju ispunjavati određene zahtjeve i standarde; minimalna širina mora im biti 1,50 m. Maksimalan uzdužni nagib ne smije prelaziti 6%.

Maksimalni poprečni nagib ne smije prelaziti 2%. Rubnici moraju također biti prilagođeni slijepim osobama i osobama u invalidskim kolicima. Mora se nastojati postići da je staza što ravnija i da je površinski otpor invalidskim kolicima što manji. Eventualne vezivne fuge na stazi ne smiju 'stršiti'.

Ove zahtjeve u stanju je najbolje ispuniti asfalt proizveden od finih granulata. Općenito gledano, asfalt je upravo idealno sredstvo za ispunjenje komunalnih potreba za kvalitetnom cestogradnjom.

Tehničke pretpostavke koje mora ispunjavati podloga:

Generalno gledajući, podloga mora biti tako napravljena kako bi se na nju ispravno mogao postaviti sljedeći sloj, a to znači:

1. Sama podloga mora biti sasvim ravna kako bi se na taj način osigurala pretpostavka da svaki idući sloj po cijeloj površini ima istu debljinu.

2. Osim toga, asfaltna podloga mora biti sasvim čista, suha i dovoljno ljepljiva kako bi se zajamčilo dobro vezanje svih slojeva.

3. Temeljni sloj mora u potpunosti ispunjavati sve zahtjeve u pogledu nosivosti, čvrstoće kako bi se na taj način zajamčila konstantna ravna površina svih slojeva – na ovaj način svaki će idući sloj ispravno nalijegati i zatvarati prethodni sloj.

Za cestogradnju općenito vrijedi pravilo: uvijek je potrebno osigurati da glavna nosiva zemljana podloga bude ne samo čvrsta, nego i da posjeduje kvalitetan sustav odvoda (oborinskih) voda.

Materijali