Ulaz za korisnike

Građevinsko drvo

|
Građevinsko drvo
 
Građevinsko drvo
Građevinsko drvo

Građevinsko drvo dao već dokazani materijal stalno iznova dobiva na značenju. Važna svojstva su izdržljivost, mnoostranost, niska toplinska vodljivost, elastičnost i trajnost.

Kao građevinsko drvo je najbolje crnogorično drvo, raste brže od listopadnog drveća i imaju manje zahtjeve u pogledu tla. Osim toga obično izurastaju u dugačka, ravna stabla, te su zato posebno pogodna za proizvodnju greda i dasaka.

Građevinsko drvo se razlikuje u tri klase kvalitete:

 • Građevinsko drvo izrazito visoke nosivosti (I)
 • Uobičajene nosivosti (II)
 • Male nosivosti (III)[/li>

  Osim zakonskih propisa treba voditi računa o pravilima struke, jer se ukoliko dođe do oštećenja i nedostataka i oni uzimaju u obzir. Dakle osim normi tu spadaju i pravila zanata.

  Osim pokrivanja krovova od drveta osim europskih normi uzimaju se u obzir i:

 • brošure tehnika tesarskog zanata koju je izdao savez tesara Njemačke
 • propisi njemačke udruge ličilačkih zanata, posebno propis br. 3 - premazi na vanjskim građevinskim elementima od drveta
 • pravila pokrivanja krovova šindrom
 • Za proizvodnju šindre se koristi drvo rezano u zimskom razdoblju, bez grana. Drvo se brižljivo suši i reže se u trupce u željenoj dužini šindre. Zatim se pile u šindru, pri čemu je ručno cijepana šindra kvalitetnija. Gotove šindre se zatim još jedanput suše. Ručno rascjepljene ili ispiljene šindre se proizvode u dužinama od 120 do 800 mm, nepravilnih širina između 50 i 350 mm. Piljenja šindra je obično u obliku klina. Debljina u gornjem dijelu obično iznosi 1 mm u podnožju najmanje 8 mm. Moguće su i druge dimenzija u specijalnim slučajevima.

  Rascijepljene šindre se oblikuju konično na stolu za rezanje vlačnim nožem te prema želju podnožje šindre može biti koso, zaobljeno, konično ili kutno. Dodatno impregniranje u tlačnom kotlu još povećava izdržljivost šindre.

  Materijali