Ulaz za korisnike

Građevni materijali budućnosti

Građevni materijali budućnosti
 
Građevni materijali budućnosti
Razvoj novih tehnologija i novih znanstvenih spoznaja omogućilo je proizvodnju i upotrebu novih materijala koji se upotrebljavaju u graditeljstvu.

Prošlo stoljeće bilo je obilježeno velikom ekspanzijom sintetskih materijala. Međutim, problemi koji su se pojavili, vezani uz gomilanje otpada i nemogućnost recikliranja kao i zagađenje okoliša, u današnje vrijeme u prvi plan stavlja upotrebu prirodnih materijala što nije samo trend nego i nužna potreba ako se želi zaštititi i očuvati okoliš. U sve većim nastojanjima da se zadovolje potrebe suvremenog čovjeka, znanstvenici svoja istraživanja usmjeravaju istraživanjima novih materijala, s osobitim naglaskom na praćenje prirodnih procesa.

Za pripremu građevnih materijala potrebna je energija te ako se u obzir uzme činjenica da se svakodnevno troši 82 milijuna barela nafte, a samo jedan posto od svjetske energije dobiva se upotrebom obnovljivih izvora energije, logično je postaviti pitanje o postizanju energijske učinkovitosti već u proizvodnji građevnih materijala. Isto tako godišnje se proizvodi 70 milijuna tona stakleničkih plinova koji nastaju u procesima prerade i proizvodnje, a koji nesumnjivo utječu okoliš i na budućnost čovječanstva.

Pojam „zdravog stanovanja“ koji je danas često u upotrebi uključuje sve više upotrebu prirodnih materijala kojima smo okruženi, a koji mogu pridonijeti poboljšanju okolišnih uvjeta, u okruženju u kojem neposredno živimo i u cijelom ekološkom ciklusu.

Gradnja prirodnim materijalima

Načini gradnje i materijali upotrijebljeni za izgradnju piramida nisu ni do danas u potpunosti razjašnjeni, ali piramide su i dalje fascinantne građevine koje su ostale održive, s obzirom na ljudsko i klimatsko djelovanje. Za gradnju Keopsove piramide (izgrađene u razdoblju od 2620. pr. Kr. - 2500. pr. Kr.) rabljeni su blokovi prirodnih materijala, granita i vapnenaca.

Prirodni zeoliti, hidratizirani alumosilikati nastali nakon vulkanskih aktivnosti kod određenih uvjeta, također su materijali koji su bili rabljeni kao „lagani“ građevni kamen za gradnju prije 2000 godina zbog njihove dostupnosti u prirodi, a i zbog njihovih iznimnih svojstava. Tek u 19. stoljećurazvojem tehnologija, dokazana su mnoga svojstva prirodnih zeolita i mogućnosti njihove primjene u izgradnji. Neka od tih svojstava bila su niska gustoća, visoka poroznost, homogenost i ekonomska isplativost upotrebe za blokove zgrada.

Blokovi od habazita i filipsita rabljeni su još u rimsko doba za gradnju na području Italije, a prema dosadašnjim istraživanjima postoje saznanja da je cijeli grad Napulj izgrađen od blokova zeolitnih tufova čije nalazište je u njegovoj okolici.

www.casopis-gradjevinar.hr

Materijali

  • Pogledajte cijeli članak

    Pogledajte cijeli članak