Ulaz za korisnike

Graditeljska nagrada Cemex - dodatne informacije o pobjednicima

|
Graditeljska nagrada Cemex
 
Graditeljska nagrada Cemex
Stambena građevina Istarska u Zagrebu, pobjednik u kategoriji Stambene građevine
Građevina objedinjuje tri velika stana podijeljena po vertikali – svaka etaža jedan stan. Svi su stanovi preko svog dnevnog dijela orijentirani na ulicu. Građevina je smještena u rezidencijalni dio grada preko puta parka Jelenovac. Osnovnu kompoziciju pročelja čine dugački stakleni potezi u cinemascope formatu putem kojih šuma postaje dio interijera. Slika se mijenja ovisno o godišnjem dobu, a zna biti vrlo romatično u božićno vrijeme. Građevina je crne boje jer predstavlja tipologiju koja je u Zagrebu stigmatizirana i prezrena. Kvalitetu stanovanja možemo opisati kao prijelazni oblik između višestambene i obiteljske kuće.

Cilj je bio izgraditi građevinu koja na strmom terenu svakoj stambenoj jedinici omogućava dobar pogled, jako osunčanje, kvaltetnu toplinsku izolaciju i zaštitu od sunca (žaluzine) te neposredno korištenje terena (kaskadna podjela terena). Glavna karakteristika, odnosno kvaliteta projeta krije se u dobroj i nesmetanoj vizuri prema zelenom pojasu. Konzolna armiranobetonska konstrukcija omogućava gotovo panoramski pogled i vizualno stapanje s prirodom.

Gradska sportska dvorana u Novigradu, pobjednik u kategoriji Javne i poslovne građevine, ujedno i dobitnik posebne nagrade za Pristupačnost

Na rubnom dijelu mediteranskog gradića s posebnom pažnjom očuvanja vizura i poštovanjem prema minucioznom mjerilu, stvorena je arhitektura jasnog koncepta i za današnje vrijeme, iznimne suzdržanosti u svojoj fizičkoj pojavnosti. Građevina velikog mjerila raslojena je u tri razine u skladu s kontekstom, upuštajući glavni sadržaj u teren i uvodeći kontinuiranu obodnu transparentnu ovojnicu koja omogućuje osvjetljenje i vizualnu komunikaciju kao i snažno prožimanje unutarnjeg i vanjskog prostora. Primarni sadržaj nadopunjen je igralištem na krovu, poput lebdeće platforme, za sportska i moguća druga događanja, koja se stapa s krajolikom i otvara vizuru prema silueti stare jezgre i mora.

Zanimljiva je konstrukcija ovog elegantnog (tankog) krova, iz trapeznog lima na čeličnim gredama, naslonjena na armiranobetonske stupove i zidove ukopanih etaža, temeljene na temeljnoj ploči naslonjenoj na vapnenačku stijenu. Ventilirana čelična konstrukcija krova iznutra je obložena pločama iz mineralne vune iz razloga toplinske i akustičke zaštite (višenamjenska upotreba dvorane), pa kao takva uopće nije vidljiva, a u nju su ugrađena i rasvjetna tijela.

Osim krovne konstrukcije cijeli objekt izgrađen je armiranim betonom. Sve su stijene i podovi iz vidnog betona i premazani posebnim epoksidnim materijalima, a posebna je zanimljivost da u cijeloj dvorani uopće nema nikakvih obloga (keramičkih pločica, itd.).

Poljana Pape Ivana Pavla II. u Zadru, pobjednik u kategoriji Infrastrukturne građevine

Projektom obuhvaćeno područje bogato je povijesnim slojevima: rimski forum i bazilika, gradska cisterna iz 16. stoljeća, ostaci srednjevjekovnog gradskog bedema, temelja srušenih zgrada iz 18. do početka 20 st., do suvremenijeg okruženja (zgrada \"Rašica\", šetnica Š.K. Benje). Različite nivelete tih slojeva bile su ograničavajući faktor prilikom projektiranja /parternog uređenja / javne površine.

Cilj projekta bio je, osim formiranja funkcionalne javne površine, prezentirati (parterno) sve bitne povijesne slojeve (bazilika, cisterna, gradski bedem), te je prostor podijeljen u više različitih, a povezanih cjelina: uzdignuti trg iznad gradske cisterne, zapadni niži pješački plato, zelena površina sa lapidarijem i naznakom gradskog bedema, ploha rimske bazilike, ugostiteljske terase i prolaz uz zgradu \"Rašica\" koji povezuje portikat foruma sa nogostupom zapadne prometnice.

Različitom obradom podne površine diferencirani su pojedini slojevi: zidovi bazilike i gradskog bedema rađeni su slaganjem priklesanog kamena u mort; pod unutar bazilike utapanjem kamenih oblutaka u betonski sloj sa bijelim cementom, a ostale površine izvedene su polaganjem štokanih kamenih ploča u suhi cement mort; sve rađeno na betonskim podlogama.

www.CEMEX.hr

Materijali

  • Investitor: Zvonimir Jurjević Projektant: Dva arhitekta d.o.o. – Tomislav Ćurković, Zoran Zidarić
 Izvođač: G2 – Dva graditelja d.o.o.

    Investitor: Zvonimir Jurjević Projektant: Dva arhitekta d.o.o. – Tomislav Ćurković, Zoran ...

  • Investitor: Grad Novigrad 
Projektant: Studio Arch. Perossa d.o.o. – Mario Perossa Izvođač: Team d.d.

    Investitor: Grad Novigrad Projektant: Studio Arch. Perossa d.o.o. – Mario Perossa Izvođač: ...

  • Investitor: Grad Zadar 
Projektant: Forum d.o.o. – Ante Uglešić 
Izvođač: Ploter d.o.o.

    Investitor: Grad Zadar Projektant: Forum d.o.o. – Ante Uglešić Izvođač: Ploter d.o.o.