Ulaz za korisnike

Gradnja hidroelektrana na rijeci Savi

|
Gradnja hidroelektrana na rijeci Savi
 
Gradnja hidroelektrana na rijeci Savi
Petak, 6. svibnja 2011., s početkom u 12:00 sati, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Dvorana D1, Zagreb , Unska 3

Slovenija je već krenula u gradnju HE Krško, koja bi trebala proraditi već iduće godine, a hrvatska strana još nije dala konačno mišljenje za taj zahvat. Nedavno je održana javna rasprava o Strateškoj studiji za državni prostorni plan za područje HE Brežice u Sloveniji i o studiji utjecaja na okoliš za izgradnju HE Krško.

U izlaganjima na ovom skupu će se prezentirati projekt gradnje lanca od pet hidroelektrana na dijelu toka Save koji se u Sloveniji naziva ‘donjom Savom’. Dvije od tih elektrana su već izgrađene i puštene u pogon (HE Boštanj i HE Blanca), treća je u gradnji (HE Krško), a preostale dvije (HE Brežice i HE Mokrice) trebale bi biti izgrađene do 2018. godine. Zadatak gradnje, eksploatacije i održavanja tih elektrana ima slovenska tvrtka Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o.

No, postavlja se pitanje što je s projektom gradnje hidroelektrana na rijeci Savi uzvodno od Zagreba i hoće li grad Zagreb zbog slovenskih planova biti ugrožen usljed poplava? Iako se vode mnoge rasprave o toj temi, većina stručnjaka smatra da Zagreb neće biti ugrožen od poplava, ali konstatiraju probleme usljed produbljivanja korita, smanjenja vodnog nanosa i dodatnog pada razine podzemnih voda, što loše utječe na vodocrpilišta. Struka ističe da je regulacija Save kod Zagreba nužna i hitna.

Projekt pod nazivom “Rješenje za regulaciju i korištenje rijeke Save na području grada Zagreba” uvršten je u “projekte od nacionalnog interesa”, navedenog pod rednim brojem 3 u Popisu investicijskih objekata od interesa za Republiku Hrvatsku koji je 2010. godine objavila Vlada. Na mjestima predviđenima za vodne stube u koritu Save, trebale bi se izgraditi četiri hidroelektrane: HE Podsused, HE Prečko, HE Zagreb i HE Drenje. Riječ je o vrlo atraktivnom projektu oko čijeg financiranja se \"lome koplja\" godinama, što ovaj skup čini vrlo aktualnim.

Organizator predavanja je HELIS – Hrvatski elektroinženjerski

savez.

................................................................................................................. PROGRAM:

moderator: Vladimir KRAMBERGER, dipl. ing. 12:00 - 12:15 okupljanje sudionika 12:15 - 12:20 Uvodno izlaganje - Vladimir KRAMBERGER, dipl. ing. HELIS, Zagreb 12:20 - 12:35

Projektno-tehnička rješenja hidroelektrana na donjoj Savi; Krešimir KVATERNIK, projektant hidroelektrana, IBE d.d., Ljubljana, Slovenija 12:35 - 12:50

Utjecaji na okoliš hidroelektrana na donjoj Savi, mag. Zoran STOJIČ, univ. dipl. inž., autor izvještaja o okolišu i izvještaja o utjecajima na okoliš Geateh d.o.o., Ljubljana, Slovenija 12:50 - 13:05

Projekt izgradnje hidroelektrana na donjoj Savi, Silvester JERŠIČ, voditelj Tehničkog sektora Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o., Slovenija 13:05 - 13:20

Rješenje za regulaciju i korištenje rijeke Save na području Zagreba, Darko HORVAT, dipl. ing., ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 13:20 - 13:45

rasprava

Suorganizatori predavanja su:

• Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva • Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o. • Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagreb – AMAC – ALUMNI FER • Projektni biro Split • Končar – Montažni inženjering

Medijski pokrovitelj je časopis EGE i portal Energetika-net.com

Program predavanja možete vidjeti i pod direktnim linkom: http://www.em.com.hr/helis

ENERGETIKA MARKETING Voditeljica Odjela za odnose s javnošću

Zagreb, Sokolska 25

tel: 01/ 377 12 56 /116 fax: 01/377 24 29 mob: 099/212-65-68

e-mail: antonia.hohnjec@ege.hr www.energetika-net.com

Materijali